Γιατὶ ὁ Πέτρος ἀρνήθηκε τὸν Χριστό – Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής

Πνευματικοί Λόγοι: Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής - Γιατὶ ὁ Πέτρος ...

___

ρωτ.: Γέροντα, μς μιλήσατε προηγουμένως γιά τό τελές το π. Πέτρου, πρό τς Πεντηκοστς. Λόγω τς τέλειάς του ρνήθηκε τόν Κύριό μας;

 

παντ.: Τό θέμα τς ρνήσεως το Πέτρου, κατά τίς κρίσεις τν Πατέρων, εναι οκονομία. Διότι δέν το δυνατό  Πέτρος,  ποος ες λη τήν περίοδο πο ταν μαζί μέ τόν Χριστό καί δειξε τόσο ζλο καί τόση ταπεινοφροσύνη, νά πέση σέ τόσο μεγάλο λάθος, νά ρνηθ τρες φορές τόν Δεσπότη Χριστό. Δέν εναι λογικό ατό. Θυμηθετε τήν μολογία το Πέτρου!

 

ταν  ησος μς ρώτησε: «μες δέ τίνα μέ λέγετε εναι;»  Πέτρος μολόγησε καί επε: «Σύ ε  Χριστός  υός το Θεο το ζντος». Καί  ησος μας γύρισε καί το επε: «Μακάριος ε, Σίμων Βαριωνά, τι σάρξ καί αμα οκ πεκάλυψέ σοι, λλ’  Πατήρ μου  ν τος ορανος. Κγ δέ σοι λέγω τι σύ ε Πέτρος, καί πί ταύτ τ πέτρ οκοδομήσω μου τήν κκλησίαν». (Ματθ. 16,16-18).

 Πέτρος κατά φύσι ταν πολύ ζηλωτής καί συμβίβαστος. Μέσα στήν πανσοφία Του  Θεός, μετά τήν θερμή του μολογία, τόν θεσε θεμέλιο τς κκλησίας. πειδή μως  κκλησία θά γκάλιαζε λη τήν νθρώπινη φύσι, λους τος χαρακτρες, χι μόνο τούς ζηλωτές καί σχυρούς λλά καί τούς σθενες καί δυνάτους, πιτρέπει  Κύριος τήν τριπλ ρνησι. Διότι, μήν ξεχνμε• ο περισσότεροι νθρωποι εναι σθενες καί δύνατοι. Οτε στούς πέντε νά κατό δέν θά ερωμε σχυρούς χαρακτήρας, ο ποιοι γάπησαν τόν Θεό ξ λοκλήρου καί μέ τήν ρμή τς γάπης τους δειξαν αταπάρνησι. Γι’ ατούς λοιπόν τούς πολοίπους σθενες γινε οκονομία.  Πέτρος μως ς ζηλωτής καί σχυρός, πο δέν εχε μέσα του νόημα συγκαταβάσεως, δέν θά τό καταλάβαινε ατό.

 

πομένως κάνει μία οκονομία  Θεός καί πιτρέπει νά τόν ρνηθστερα τόν θεραπεύει μόνος Του. Τόν πλησιάζει καί το λέει: «Πέτρε, φιλες με; Πέτρε, γαπς με;» λυπήθη  Πέτρος, δέν τό κατάλαβε. λλά ο τρες ρωτήσεις ταν  θεραπεία τς τρισσς ρνήσεως.

 

Μέ τήν τριπλ μολογία,  Πέτρος, ξήλειψε τήν νοχή. μαθε μως κ πείρας, τι καί ο ζηλωταί κόμη χουν νάγκη πιεικείας.

 

Τό διο κάνει  Θεός καί στόν π. Παλο. πειδή ταν  σπονδυλική στήλη τς κκλησίας, τόν φήνει στήν ρχή νά γίνη διώκτης, χθρός• καί στερα τόν παίρνει• καί ατός μέ συναίσθησι βαθυτάτης ταπεινοφροσύνης λέγει: «Οκ εμί κανός καλεσθαι πόστολος, διότι δίωξα τήν κκλησία το Χριστο». χω μως να λαφρυντικό, τι «γνον ποίησα».

 

Βλέπετε μέ πόση πανσοφία  Θεός οκονομε γιά νά δώση καί σέ μς παρηγοριά. Διότι ατοί ο κορυφαοι άν μπαιναν μέ τήν δύναμι τς ρμς τους μέσα στήν κκλησία, πο θά ξεραν τι μες ο δύνατοι δέν μπορομε τώρα νά κρατήσωμε; Μέ ατό τόν τρόπο συγκαταβαίνει  θεία γαθότης πρός τίς δυναμίες τν νθρώπων, στε νά μπορέσωμε καί μες νά φθάσωμε ες ατή. Κατεβαίνει  Θεός γιά νά σηκωθομε μες.

Ένας πρωτοφανής και ιδιότυπος διωγμός εν εξελίξει εναντίον της Εκκλησίας

e- Ορθόδοξη Παρακαταθήκη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 27η Απριλίου 2020

ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ένας πρωτοφανής και ιδιότυπος διωγμός εν εξελίξει εναντίον της Εκκλησίας, με πρόφαση την διασφάλιση της δημόσιας υγείας από την επιδημία του κορωνοϊού φαίνεται να εφαρμόζεται μεθοδευμένα και συστηματικά τον τελευταίο καιρό από την Πολιτεία. Έχουμε ήδη αναφερθεί στο φλέγον θέμα των περιοριστικών μέτρων της πολιτείας λόγω κορωνοϊού κατ’ επανάληψη σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, ωστόσο θεωρήσαμε καθήκον μας να επανέλθουμε και πάλι, καθώς καθημερινά διαπιστώνουμε τόσο από το διαδίκτυο και τα ΜΜΕ ένα καταιγισμό άρθρων και δημοσιεύσεων,  όσο και από πάμπολλα τηλεφωνήματα και email που δεχόμεθα από πνευματικά τέκνα, αδελφούς εν Χριστώ και συνεργάτες, την  συνεχώς διογκουμένη οργή και αγανάκτηση του πιστού λαού του Θεού.

Όπως φάνηκε από το γράμμα και το πνεύμα των τριών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, αλλά και από τα ίδια τα γεγονότα, η σωματική…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.457 επιπλέον λέξεις

Λιτανεῖες τῆς χαριτοβρύτου Κάρας τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος ἀνά τήν Ἑλλάδα κατά τήν τουρκοκρατία πρός ἀπαλλαγή ἀπό θανατηφόρες ἐπιδημίες καί κυρίως τῆς Φοβερᾶς πανώλους.

Ὁ Ἅγιος Βησσαρίωνας ἔλαβε εἰδικῶς τό χάρισμα τῆς θεραπείας ἀπό τήν θανατηφόρο πανώλη, πού αὐτήν τήν ἐποχή (τῆς τουρκοκρατίας) ἀπεδεκάτιζε πληθυσμούς ὁλόκληρων ἐπαρχιῶν. Γι’ αὐτό σέ παλιές ἔντυπες παραστάσεις εἰκονίζεται νά πατᾶ τήν θανατηφόρο ἐπιδημία πού ἔχει σατανική γυναικεία μορφή. Πάνω στήν παράσταση ἀναγράφεται:
«Κάκιστε λοιμέ ἔρρε εἰς ᾅδου τόπον» καί
 «Πάθη πατήσας Βησσαρίων πρίν, χάριν
  λοιμόν πατεῖν νῦν λαμβάνεις ἐκ Κυρίου».
Ἡ ἔξοδος κάθε φορά  τῆς Ἁγίας Κάρας ἀπό  τήν μονή ἔμοιαζε περισσότερο μέ ἱεραποστολική ἐκστρατεία καί ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Ἁγίου ταχύτατη.
Τό 1744 σῴζει τήν Λευκάδα ἀπό  τήν ἐπάρατη, ἀθεράπευτη γιά τότε νόσο τῆς πανούκλας. Ἀπέθανε τό 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ. Κατέλαβε ὅλους πανικός. Οἱ Βενετοί ἀποδεκατίσθηκαν.
Εἶναι συγκλονιστικά τά ὅσα γράφει ὁ Λευκάδιος Δημήτριος Πετριτσόπουλος πρός  τόν ἀδελφό του στήν Ἰταλία κατά  τίς ἡμέρες τοῦ λοιμοῦ.
«Ἐν Λευκάδι τήν 10 Αὐγούστου 1743 ε.ν.
Ἀγαπητέ ἀδελφέ,
Ἐν ἄλλῃ μου ἐπιστολῂ σοι περιέγραψα τήν ἑκατόμβην, ἥν προὐκάλεσεν  εἰς τόν ἀτυχῆ τοῦτον τόπον ἡ ἐπιδημία τῆς πανώλους καί  τώρα σοι ἀναγγέλλω τόν νέον ὄλεθρον, διότι κατά  τήν γενομένην στατιστικήν ἔπαυσαν νά ζοῦν περί τά 1.500 ἄτομα, πλήν ἐκείνων ἅτινα δέν συμπεριλαμβάνονται ἐν ταύτῃ. Κατά τό  γενικόν τοῦτο θανατικόν πλεῖσται οἰκογένειαι ἐξέλιπον, εἰς τρόπον ὥστε ἡ δύστηνος πόλις εἶναι  καθ’ ὁλοκληρίαν ἔρημος καί ἐγκαταλελειμμένη, διότι ὀλίγοι εἶναι ἐκεῖνοι , οἵτινες, παραμείναντες ἐν τῇ πόλει, ἀπέφυγον τό ὁρμητικόν βέλος, τό ὁποῖο ὁλονέν τρέχει καί ὁ  Θεός μόνον γνωρίζει  τί  ἀναμένειν καί τούτους, ἐφ’ ὅσον τό κακό ταξιδεύει διαρκῶς μετά θλιβερᾶς καί ἀξιοθρηνήτου προόδου.
Διό, ὡς πρός τούς ἐπιζῶντας δέν ἀπομένει  ἐλπίς σωτηρίας, ἐκτός καί ἄν ἡ Παναγία Παρθένος μαλάξῃ ὑπέρ ἡμῶν τήν δικαιοτάτην ὀργήν τοῦ Υἱοῦ της. Ὑπό τό πνεῦμα τοῦτο δέονται πάντες μετά πικρῶν δακρύων, πολλοί δέ μετά δακρύων αἵματος. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ἡ Παναγία εἰσήκουσε τῶν δεήσεων τῶν πιστῶν καί εὐλαβῶν, διότι ἐνέπνευσεν εἰς τάς Ἀρχάς νά ἐπιτρέψουν τήν ἐκ Λευκάδος διέλευσιν τοῦ περιωνύμου λειψάνου  τῆς κάρας τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ μεγάλου ἐκείνου Ἁγίου, ὅστις καθημερινῶς τελεῖ τοσαῦτα θαύματα καί ὅστις διά τῆς διαβάσεώς του ἐκ τῶν πανωλοβλήτων χωρῶν ἀποδιώκει τό κακόν, τῶν προσβεβλημένων ἀνακτώντων ἀμέσως τήν προτέραν εὐεξίαν. Ἕνεκα τούτου φαντάσθητι ὁπόση εἶναι ἡ πίστις καί  ἡ  ἐλπίς πάντων ἡμῶν, ἀγωνιώντων νά ἴδωμεν ἀποκαθισταμένην  τήν ὑγείαν. Χθές αἱ πληροφορίαι ἐβεβαίουν ὅτι ἡ ἁγία κάρα ἔφθασεν εἰς Πρέβεζαν καί σήμερον ἀναμένεται ἐνταῦθα μετ’ ἀφάτου  ἀνυπομονησίας καί χαρᾶς τῶν κατοίκων….».
Γιά τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου στήν Λευκάδα γράφονται τά ἑξῆς χαρακτηριστικά στόν ἱστορικό κώδικα τῆς Μονῆς.
«…Εἰς τούς 1744 ἠκολούθησεν δεινός θάνατος τῆς πανώλης, καί μή ἔχοντες μετά Θεόν καταφυγή οἱ ἐκεῖσε  χριστιανοί ἔστειλαν ἀνθρώπους εἰς τό Ἱερόν ἡμῶν Μοναστήρι καί ἐπῆραν τήν Ἁγίαν κάραν τοῦ Ἁγίου μας, καί ταξιδιώτης ἐπάησεν Ματθαῖος τίς ἱερομόναχος καί διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος ἐλευθερώθησαν οἱ χριστιανοί ἀπό τήν νόσον τῆς πανώλης…».
Τόν Μάιο τοῦ 1816 ἐλευθερώνει τήν Ἄρτα ἀπό τόν ἴδιο λοιμό. Ἀπέθνησκον 60 μέ 70 ἄτομα  τήν ἡμέρα. Μέ πολύ ἁπλότητα καί αὐθορμητισμό καταγράφουν τά γεγονότα στόν ἱστορικό κώδικα τῆς Μονῆς αὐτόπτες μάρτυρες πατέρες, πού συνόδευαν σ’ αὐτήν τήν δύσκολη ἀποστολή  τόν Ἅγιο.
«1816 ἔτος. Μαΐου 16. Ἐκατέβηκεν  ἀπό τήν σκάλαν τοῦ Μοναστηρίου ἡ ἁγία Σιαγών τοῦ κοινοῦ πατρός ἡμῶν Ἁγίου Βησσαρίωνος, πού εἶχαν προσκαλέσει τόν Ἅγιον, ἐπειδή καί ἦτον πανοῦκλα φοβερή μέσα εἰς τήν Ἄρτα καί ἔξω εἰς ὅλα τά χωρία καί ἀπέθνησκον ἑξήντα καί ἑβδομήντα  τήν ἡμέραν μέ τό μέτρον καί πολλάκις ἀνέβαινεν ὁ θάνατος καί ἕως  ἐνενήντα τήν ἡμέραν, καί ἐπάησαν μέ τόν Ἅγιον τρεῖς ἀδελφοί. Πνευματικός ἦταν Στέφανος δραμιζινός, ἐφημέριος ἦταν Παΐσιος ὁ μουζακιώτης καί ἱεροδιάκονος ἡ ἐμή ἀναξιότης, Γεράσιμος ἀπό Μακρυχώρι, καί τέσσερις οἱ ἐκεῖσε τῆς πόλεως ἀπεσταλμένοι, ὅπου προσκαλοῦσαν  τόν Ἅγιον. Πρῶτος ὁ  Ἡγούμενος Καλλίνικος ἀπό τήν Σκουλικαριά καί τρεῖς ἀπό τό μέρος  τῆς πόλεως διά μέσου τῶν καπεταναραίων. Καί ἀφοῦ ἐπήγαμεν, ἡ πολιτεία ἦταν ἔξω ἀπό τό θανατικόν καί ὅλο χριστιανοί ἀπέθανον. Καί ἀφοῦ ἐδιαβάσαμεν τά ταμπούρια  τῶν χριστιανῶν εἰς εἴκοσι δύο ἡμέρας ἔπαυσεν  ὁ θάνατος. Ὤ! τοῦ θαύματος, διά πρεσβειῶν τοῦ κοινοῦ πατρός ἡμῶν Ἁγίου Βησσαρίωνος.
Ἔπειτα μᾶς ἐδιώρισαν οἱ ἄρχοντες νά ἐμβοῦμεν καί ἔσωθεν τῆς πόλεως τῆς Ἄρτας καί πολλοί τῶν ἀρχόντων μᾶς ἔδωσαν καί τά κλειδία ἀπό τά ὀσπίτιά τους διά νά τά ἁγιάση ὁ Ἅγιος, διότι κανένας δέν ἀποτολμοῦσεν νά ἐμβῆ εἰς  τήν πολιτείαν.
Δέν ἀπέρασαν δύο ἤ τρεῖς ἡμέρες, ἔκαμον συμβούλιον οἱ ἄρχοντες μετά τῶν ἰσμαηλιτῶν εἰς Κωστακιούς καί εἶπεν ὁ Καδής καί οἱ ἄλλοι μπέηδες. Τί βάλετε πίστιν καί προσκυνᾶτε τά κόκαλα; Καί οἱ ἄρχοντες ἐδυσπίστησαν ἐξ αἰτίας τῶν ἰσμαηλιτῶν. Καί ὤ τοῦ θαύματος! ἐπέστρεψεν ἡ ἀγανάκτησις τοῦ Θεοῦ κατά τῶν ἰσμαηλιτῶν ὅπου ἐκάθονταν ἐκεῖ. Καί ἀφοῦ ἀπέθανεν τό χαρέμι τοῦ Καδῆ,  τήν ἄλλην ἡμέραν ἐξημέρωσαν διακόσιοι ἀποθαμένοι. Ὁμοίως καί εἰς Βλαχέρναν οἱ Ἑβραῖοι, ὥστε ὅπου ἀνέβηκεν ὁ θάνατος εἰς αὐτά τά δύο ἔθνη Τούρκους καί Ἑβραίους, ὥστε ὅπου δέν τούς ἔθαπτον ἀλλά  τούς ἔρριπτον εἰς τόν ποταμόν καί ἐπήγαιναν τόν κατήφορο εἰς τήν θάλασσαν…».
Πηγή:Ἅγιος Βησσαρίων, Ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης καί Τρίκκης κ΄ Κτίτωρ τῆς Ἱεράς Μονῆς Δουσίκου, Βίος- Ἀκολουθίαι, ἔκδοσις Ἱεράς Μονῆς Ἁγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου.

Δυο ιστορίες ορθόδοξου πνευματικού αγώνα από την Αλβανία

Γράφει ο π. Ηλίας Μάκος στην Romfea.gr

Πασχαλινή περίοδος του 1991 στην Αλβανία. Πριν 29 ολόκληρα χρόνια.
Μόλις είχε συμβεί η κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος και το πέρασμα στη δημοκρατία.
Για έναν 77χρονο ταλαιπωρημένο ιερέα στο Ελμπασάν, τον αείμνηστο π. Σπυρίδων Βέλη, από τους λίγους, που βρήκε ζωντανούς ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, με αδύναμο και σκελετωμένο σώμα, ο οποίος είχε αποσχηματιστεί στα χρόνια της αθεΐας, η Πασχαλιά αυτή ήταν ορόσημο στη ζωή του.
Την έζησε ως μετακίνηση, ως μεταφορά από το θάνατο στην Ανάσταση. Από τον κατατρεγμό στον πανηγυρισμό.
Σ’ έναν μισογκρεμισμένο ναό τέλεσε  αναστάσιμη λειτουργία.
Τέσσερα ακριβώς χρόνια μετά, την ημέρα του Πάσχα του 1995, έφυγε από τη ζωή, με τη γεύση εκείνης της αναστάσιμης ακολουθίας και την μεγάλη ικανοποίηση της ανάστασης και της ανασύστασης από τα ερείπια της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας με φωτεινό πρωταγωνιστή τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, που τον αγκάλιασε με πολλή αγάπη.
Πόση ήταν η χαρά σ’ εκείνη την αναστάσιμη ακολουθία του 1991.
Γιατί, όπως αναφέρει η εγγονή του, Sonila Dedja (Rembeci), με το κλείσιμο των ναών το 1967 και την απαγόρευση κάθε θρησκευτικής λατρείας, ένιωσε στο πετσί του το σταυρό.
Παντού περιφρόνηση, δίωξη και θλίψη. Αναγκάστηκε να εργαστεί ως πωλητής καπνού για να ζήσει την οικογένειά του. Αλλά δεν το έβαζε κάτω.
Και όταν μπορούσε, κρυφά, λάτρευε το Θεό μαζί με άλλους και παρηγορούσε τους ανθρώπους.
Πώς, λοιπόν, στην αναστάσιμη λειτουργία, μετά από 24 χρόνια παύσης και σταύρωσης, να μην αισθανθεί χαρά;
Μέχρι τότε κυλούσανε στα μάτια του πικρά δάκρυα. Τώρα έγιναν χαράς δάκρυα, αφού η Ανάσταση του Χριστού, έφερε και την ανάσταση της πίστης.
Και με τα μάτια της ψυχής του «εώρακεν τον Κύριον»῎… Αναστημένο και θριαμβευτή…
Σκίρτησε ο κουρασμένος παππούλης από την αναστάσιμη χαρά. Και άνοιξε την καρδιά του στην αναστάσιμη χαρά. Την άφησε να την χαϊδέψει και να την πλατύνει ο Χριστός.
Με τα φτερά της αναστάσιμης χαράς ένιωσε να πετάει σαν αετός στα αιθέρια πλάτη και διαλάλησε με όση δύναμη μπορούσε: «Χριστός Ανέστη».
Και του αντιβόησε το πλήθος των συγκεντρωμένων πιστών: «Αληθώς Ανέστη»…

Θεοφάνης Πόπα: Στα χρόνια της αθεΐας διέσωσε 6.500 εικόνες! 

Ένας θεολόγος – αρχαιολόγος, στα χρόνια του ανελέητου διωγμού της θρησκείας στην Αλβανία, όπου οι ιερείς φυλακίστηκαν ή αποσχηματίστηκαν, οι ναοί μετατράπηκαν σε δημόσια κτήρια, κέντρα διασκέδασης και σε σταύλους, ενώ χριστιανικά κειμήλια ανεκτίμητης λατρευτικής, ιστορικής και πολιτιστικής αξίας καταστράφηκαν, κατόρθωσε να διασώσει 6.500 εικόνες υστεροβυζαντινής εποχής.
Έτσι δημιουργήθηκε το Βυζαντινό Μουσείο Κορυτσάς.
Αν και υπήρχε διαταγή οι εικόνες να παραδίδονται στις στρατιωτικές μονάδες, εκείνος βρήκε τρόπους και διατήρησε από τον αφανισμό χιλιάδες, οι οποίες, μέχρι να ιδρυθεί το Μουσείο Κορυτσάς, φυλάσσονταν στους ναούς Ζωοδόχου Πηγής και Αγίου Γεωργίου Κορυτσάς, αλλά και σε αποθήκες, ακόμη και σε τζαμιά!
Παρότι ζούσε και κινούνταν μέσα σ’ ένα περιβάλλον, που καλλιεργούσε το φόβο, αυτός δρούσε με την ελευθερία και την ελπίδα της πίστης.
Το πιστεύω του ήταν γνώρισμα του εαυτού του, γι’ αυτό και δεν κλονίστηκε. Μάζευε κρυφά Ορθόδοξους σε κρύπτες και τους ενίσχυε το ηθικό.
Το πυκνό σκοτάδι και η τρομερή παγωνιά των καιρών εκείνων, σφιχταγκάλιαζαν και ακινητοποιούσαν τα πάντα, εκτός από την καρδιά του.
Ο Θεοφάνης Πόπα γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1914 στο Ελμπασάν από Ορθόδοξη οικογένεια.
Με υποτροφία της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας παρακολούθησε μαθήματα στην Ιερατική Σχολή Κεττίγνης.
Το 1937 έλαβε υποτροφία από τον Αρχιεπίσκοπο Βησσαρίωνα Τζουβάνη και συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Όταν ο χιτλερικός στρατός κατέλαβε την Ελλάδα, ο Πόπα επέστρεψε στην Κορυτσά και διορίσθηκε καθηγητής.
Από το 1945 έως το 1947 εργάστηκε στο γραφείο προσωπικού της Μητρόπολης Τιράνων.
Το 1948 εργάστηκε ως μεταφραστής στο υπουργείο Οικονομικών.
Στη συνέχεια μετακινείται στο Ινστιτούτο της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Τιράνων.
Το επιτρέπεται να εισέρχεται σε ναούς και μονές για επιστημονική εργασία.
Απολύθηκε όμως από το Ινστιτούτο και το 1951 διορίστηκε στο υπουργείο Βιοενέργειας.
Τον διώχνουν και από εκεί και δραστηριοποιείται ως αρχαιολόγος.
Η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναγνώρισε το έργο του, ωστόσο στη χώρα του τον έβαλαν στο περιθώριο. Πάμφτωχος και περιφρονημένος ως επιστήμονας κοιμήθηκε το 1985.
Είχε κατορθώσει, όμως, να διαφυλάξει από την καταστροφή έναν ανεκτίμητο εικονογραφικό πλούτο, αλλά και μερικούς ναούς.
Σε μια κομματική συνέλευση τον ρώτησαν αν πιστεύει στο Θεό ή όχι. Ήξερε πως από την απάντησή του, εκείνη την ώρα, εξαρτιόταν η σταδιοδρομία του, ακόμη και η ίδια η ζωή του.
Αλλά χωρίς δισταγμό απάντησε: «Αν σας πω ότι δεν πιστεύω, θα σας πω ψέματα, και το ψέμα δεν είναι του χαρακτήρα μου».
Το περιεχόμενο της προτροπής του αποστόλου Παύλου «διό γρηγορείτε» το τηρούσε όχι για να διασφαλίσει τα προσωπικά του συμφέροντα από τις επιβουλές των άθεων, αλλά για να περιφρουρήσει τα ιερά και τα όσια.
Παρότι αναγκαστικά ανέπνεε την καταπίεση και την αθεϊστική προπαγάνδα, άντεξε απέναντι σ’ αυτές.
Δεν ποδοπάτησε τα αδιαφιλονίκητα πνευματικά δικαιώματα της ψυχής του και παρέμεινε ακλόνητος, μαχόμενος για την Αλήθεια.
Είχε καταλάβει ότι μόνο με την Αλήθεια θα κερδηθεί η μάχη. Δεν ακρωτηρίασε την προσωπικότητά του, διαγράφοντας το Θεό.
ΠΗΓΗ.ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

21 τ’ Απρίλη 1803-ΜΟΝΗ ΣΕΛΤΣΟΥ

Η e- βιβλιοθήκη

Η εικόνα ίσως περιέχει: βουνό, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Δεκέμβριος 1803. Ένα ανυπέρβλητο φως και μια απέραντη ζεστασιά απλώνεται στο σκοτεινό και παγωμένο Σούλι. Ένας βροντερός κρότος σπάει την αβάσταχτη σιγαλιά της σκλαβιάς. Ο ευωδιαστός ανθός της Ελευθερίας παίρνει να ανθίσει. Ο γέρο-Σαμουήλ και τα παιδιά του, αυτή η Δέσπω Σέχου και τ’αγγόνια της δεν τη νογάνε τη σκλαβιά. Σαν έτοιμοι από καιρό ανάβουν τα φυσέκια τους και φεύγουν περήφανοι σε τόπο χλοερό.

Όμως ο Αλή πασάς δεν τα σηκώνει τα ξεφτιλίκια. Πιάνει στο κατόπι τους μαχητές εκείνους που από πολύ νωρίς διδάσκουν τις έννοιες της αξιοπρέπειας και της θυσίας.Εξασθενημένοι από την πείνα και την κακουχία οι Σουλιώτες με αρχηγούς τον Κίτσο και Νότη Μπότσαρη κινάν προς την Βρεστενίτσα.Η Μονή Σέλτσου, όντας φυσικό οχυρό, περιτριγυρισμένο από κοφτερά βράχια και βαθειά φαράγγια, είναι μια καλή γραμμή άμυνας προς του σκυλάραπες και αθλίους Τουρκαλβανούς του Αλή. Μα δε λογάριασαν πως δεν υπάρχει άλλη έξοδος διαφυγής πέρα από την είσοδο. Αποκλεισμένοι όλο…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 419 επιπλέον λέξεις

Ο Άγιος Ραφαήλ και τα συλλείτουργα των ημερών μας

e- Ορθόδοξη Παρακαταθήκη

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

Δεκατρία χρόνια μετά τήν προδοτική ψευτοσύνοδο τῆς Φερράρας, ὁ συνυπογραφείς ἑνωτικός ὅρος ἐφαρμόζεται πλέον καί στήν πράξη: Ἀπεσταλμένοι τοῦ πάπα ἔρχονται στήν Κωνσταντινούπολη καί στίς 12 Δεκεμβρίου 1452 (πέντε μῆνες πρίν ἀπό τήν Ἅλωση) συλλειτουργοῦν μέ τούς δικούς μας μέσα στήν Ἁγιά Σοφιά.

Ἡ ὑβριστική αὐτή ἑνωτική λειτουργία σήμανε καί τό τέλος τῆς χιλιόχρονης Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ προδοσία τῆς Πίστεως, ὅπως μαθαίνουμε ἀπό τά Βιβλία μας τά Ἱερά, ποτέ δέν μένει ἀτιμώρητη. Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ σηκώθηκε ἀπό τήν Πόλη καί ἀντ’ αὐτῆς ἐγκαταστάθηκε ἡ χατζάρα τοῦ Τούρκου.

Στήν συγκεκριμμένη, ὅμως, ἀποστασία (συλλείτουργο μέ αἱρετικούς), κάποια παλληκάρια τῆς Πίστεώς μας διαμαρτυρήθηκαν καί ἀντέδρασαν σθεναρά. Ἀνάμεσά τους καί ὁ γνωστός σέ ὅλους μας θαυματουργός Ἁγιος τῆς νήσου Λέσβου, ὁ Ἅγιος Ραφαήλ.

Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ ἦταν διορισμένος ἀπό τόν ἵδιο τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο ὡς σύμβουλός του καί πρωτόπαπας. Στήν κρίσιμη, ὅμως, ὥρα (τήν ὥρα τοῦ προδοτικοῦ…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.009 επιπλέον λέξεις

Επί αιώνες κοινωνούσαν με την ίδια λαβίδα…

Αναζητείται ο ιερέας που έδωσε Θεία Κοινωνία στο Κουκάκι – Έρευνα ...

Επί αιώνες κοινωνούσαν με την ίδια λαβίδα…

Στο βιβλίο «Από την 25η ώρα στην αιωνία ώρα»  του Βιργίλιου Γκεωργκίου, Ορθόδοξου Ρουμάνου ιερέα αλλά και ονομαστού ποιητή και συγγραφέα, διαβάζουμε αυτά που γράφει και με ρέουσα απλότητα περιγράφει, όλα όσα γίνονταν καθημερινά στην ζωή της οικογένειάς του, με πρωταγωνιστή τον ιερέα πατέρα του.

Μεταξύ των άλλων, κάτι που συνέβαινε πολύ συχνά, ήταν οι αλλεπάλληλες επισκέψεις των χωριανών του στο σπίτι τους, οι οποίοι προσέτρεχαν στον πατέρα του για καθετί έκτακτο που συνέβαινε στα σπίτια τους, ώστε να ζητήσουν την βοήθειά τουΤο χωριό του ήταν μακριά, απομονωμένο σε βουνοπλαγιά με διακόσιους κατοίκους, διεσπαρμένους σε ακτίνα τριάντα χιλιομέτρων.  Απλοί άνθρωποι, που πίστευαν πραγματικά στην δύναμη των Μυστηρίων.

Γράφει ο άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: «Γνωρίζετε ποια είναι η μεγαλύτερη αμάθεια; Αμαθείς είναι οι άνθρωποι, που δεν γνωρίζουν τον Θεό και τη δύναμή Του. Είπε ο Κύριος στους Σαδδουκαίους: «Πλανάσθε επειδή δεν γνωρίζετε ούτε την Αγία Γραφή, ούτε τη δύναμη του Θεού!» (Ματθ. 22:29). Οι Σαδδουκαίοι ήταν άνθρωποι που γνώριζαν τα πάντα, αλλά δεν πίστευαν στον Θεό και στην ανάσταση του Κυρίου. Γνώριζαν τα πάντα, εκτός από τον Θεό και τη δύναμή Του. Η γνώση του Θεού είναι σαν το αλάτι που αλατίζει κάθε φαγητό και του δίνει γεύση. Σαδδουκαίοι στα χρόνια μας είναι οι Ευρωπαίοι, οι βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού! Οι Ευρωπαίοι, επειδή αρνήθηκαν τη βάπτισή τους και ντράπηκαν για το Χριστό, κατέχουν γνώσεις που είναι κατώτερες και από τις γνώσεις των απλών χωρικών. Μάταια περηφανεύτηκαν για τις γνώσεις τους και μάταια τις θεώρησαν σαν μέτρο της αξίας του ανθρώπου. «Αλλά ό,τι είναι υψηλό στους ανθρώπους, είναι ένα τίποτε μπροστά στο Θεό» (Λουκ. 16:15):

Διαβάζουμε:

«Όταν μπροστά στην πόρτα έφθανε ένας έφιππος χριστιανός, ξέραμε πως κάπου συνέβαινε κάτι σοβαρό. Μέσα στο πρεσβυτέριο (η κατοικία του ιερέα) κάθε κίνηση σταματούσε αμέσως. Ακολουθούσε η αναμονή, η αγωνία και η σιωπή. Αν, όταν έφθανε ο άνθρωπος βρισκόμασταν στο τραπέζι, ακουμπούσαμε όλοι τα κουτάλια κάτω. Κανένας δεν έτρωγε πια. Τα παιδιά άνοιγαν πιο πολύ τα μεγάλα τους μάτια. Χλώμιαζαν. Περίμεναν.

Η μαμά πρεσβυτέρα σηκωνόταν κάνοντας το σημείο του σταυρού. Κανείς δεν σάλευε έπειτα. Εκτός από τον πατέρα. Αυτός προετοιμαζόταν. Πριν ακόμη ο άνθρωπος δρασκελίσει τον περίβολο και πριν χτυπήσει την πόρτα, ο πατέρας μου ήταν κιόλας έτοιμος για αναχώρηση. Ετοίμαζε γρήγορα τον σάκο του, μέσα στον οποίο υπήρχαν πάντα το Ευχολόγιο, ο ξύλινος σταυρός, τα Άγια Μυστήρια και το κουταλάκι για τη θεία Κοινωνία, η Λαβίς, η «αγία αυτή τσιμπίδα για τα θεϊκά αναμμένα κάρβουνα». Αυτό το κουταλάκι για την θεία Κοινωνία ήταν πάντα για μένα ένα πράγμα που με γέμιζε έκπληξη. Ήταν ασημένιο, πάντα πεντακάθαρο και πολύ λαμπερό, αλλά τόσο πολύ χρησιμοποιημένο, ώστε έλειπε ένα μεγάλο κομμάτι του. Αυτό το κουτάλι δεν χρησιμοποιήθηκε για τίποτε άλλο, παρά μόνο για τη θεία Κοινωνία. Το ακουμπούσαν στα χείλη του πιστού με τη σταγόνα του κρασιού και του ψωμιού, που είναι το αίμα και το σώμα του Χριστού. Και σήμερα ακόμη διερωτώμαι σε πόσα χείλη αυτή λαβίδα μετέδωσε το σώμα και το αίμα του Θεού, για να είναι τόσο πολύ χρησιμοποιημένη. Διότι, με την λαβίδα αυτή, μόλις αγγίζουν το στόμα του πιστού κι έπειτα τη σφογγίζουν με ένα μεταξωτό πανί. Θα χρειάστηκαν αναρίθμητες κοινωνίες, ώστε αυτό το ελαφρό άγγιγμα, που έμοιαζε  με άγγιγμα φτερού, να την έχει φθείρει τόσο πολύ. Αυτή λαβίδα χρησιμοποιήθηκε για τη θεία Κοινωνία επί πολλούς αιώνες, απ` όλους τους ιερείς της οικογένειάς μου. Σκεπτόμουνα πως προερχόταν απ` τους πρώτους χριστιανούς … Και ήμουνα βαθιά συγκινημένος με τη σκέψη πως κι εγώ θα μετέδιδα με την ίδια λαβίδα το σώμα και το αίμα του Θεού…».

 Αντιγραφή – Επιμέλεια:

Σάββας Ηλιάδης

Δάσκαλος

Κιλκίς, 20-4-2020

ΠΗΓΗ.ΑΚΤΙΝΕΣ