ΑΓ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΟΣΧΑΣ-ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

agiosmgefiras.blogspot.com (9)ΠΗΓΗ.ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ