Μαριολογικά κειμήλια (;;;) στην Ευρώπη χωρίς τεκμηρίωση από την Ορθόδοξη παράδοση.(Ε1)

έρευνα πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου.

Eισαγωγικά

Στις μέχρι τώρα δημοσιεύσεις για τα Θεομητορικά κειμήλια αποδείξαμε ότι αυτά ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα κειμήλια για τα οποία έχει θεσπιστεί και αντίστοιχη εορτή. Αυτά είναι η Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου (εορτή 31 Αυγούστου) και η τιμία εσθήτα (εορτή 2 Ιουλίου).

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα κειμήλια που έχουν μόνο ιστορική τεκμηρίωση όπως οι ιερές πέτρες της Santa Casa του Λορέτο, ο Λίθος της Αποκαθήλωσης και πέτρες από τον τάφο της Παναγίας και ο χιτώνας της Παναγίας στην Γεωργία.

Στον ευρωπαϊκό χώρο όμως λόγω της επικράτησης του Παπισμού και της Μαριολατρείας  (δηλαδή της λατρείας του προσώπου της Παρθένου Μαρίας)  από την εποχή των σταυροφοριών αναπτύχθηκε μια πρακτική συλλογής σχετικών κειμηλίων,που δεν έχουν ιστορική τεκμηρίωση από την Ορθόδοξη παράδοση,παρουσιάζονται ως μαριολογικά κειμήλια και φυλάσσονται σε παπικούς ναούς. Αυτά παρουσιάζονται στην σημερινή δημοσίευση.Η έρευνα καταγραφής των μαριολογικών κειμηλίων συνεχίζεται.

 

Τα Θεομητορικά κειμήλια-Aφιέρωμα στην Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου.(B1)

Από το δεύτερο κεφάλαιο της ανέκδοτης εργασίας μας δημοσιεύουμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην Αγία Ζώνη, που περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

-Η παράδοση για την Αγία ζώνη και οι ιστορικές της περιπέτειες

– Ιστορικά στοιχεία για την έλευση της Τιμίας Ζώνης στο Άγιο Όρος

Η  Τιμία Ζώνη και οι Συρο-Iακωβίτες

 

 

 

«Μη ασπάζεσθε τας ιεράς εικόνας»!

e- Ορθόδοξη Παρακαταθήκη

Ἀντὶ τῆς κανονικότητος ὁδηγούμεθα εἰς τὴν Ἅλωσιν ὑπὸ τῶν Λατίνων! Πατριαρχεῖον Κων/λεως:«ΜΗ ΑΣΠΑΖΕΣΘΕ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

-Σεβ. Καναδᾶ: Μὴ ὁμιλεῖ κανεὶς «χωρὶς καθοδήγηση ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησίας», τὸν Πατριάρχην!

-Σεβ. Σικάγου: «Τὰ ἱ. σκεύη νὰ ἀπολυμαίνωνται»!

-Οὐνίτης «Ἐπίσκοπος» Ὑάκινθος: «ἐνδεχόμενον μεταδόσεως νοσογόνων μικροβίων διὰ τῆς κοινωνίας ἐκ τοῦ Ποτηρίου»!

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος, θεολόγος
Τὰ μέτρα ποὺ κρατοῦν ὑπὸ περιορισμὸν τὴν λατρείαν μας ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέραν ἀποσύρονται. Ὡστόσον, παντοῦ διαλαλεῖται ὅτι δὲν θὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὴν προτεραίαν κατάστασιν, ἀλλὰ ὅτι βαίνομεν πλέον πρὸς μίαν νέαν κανονικότητα. Ποῦ ὁδηγούμεθα;Ἐξομοίωσις Ὀρθοδόξων καὶ παπικῶν.

Ἐμελετήσαμεν τὰς ὁδηγίας ποὺ ἀπέστειλεν ἡ «Ἱ. Σύνοδος» τῶν ἐν Ἑλλάδι παπικῶν πρὸς τοὺς πιστούς της καὶ διεπιστώσαμεν ὅτι συνεμορφώθη καὶ αὐτὴ ἀπολύτως μὲ τὰς ἐπιταγάς τοῦ Κράτους. Αὐτὸ εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ δοθῆ ἡ ἐξουσία εἰς τὸ Κράτος νὰ παρέμβη ὄχι μόνον εἰς τὴν συνάθροισιν τῶν πιστῶν, ὅπως ψευδῶς ὑποστηρίζεται, ἀλλὰ καὶ εἰς…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.681 επιπλέον λέξεις