Επί ματαίω η προσπάθεια εξουδετερώσεως της συναινέσεως δια το Αυτοκέφαλον

e- Ορθόδοξη Παρακαταθήκη

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Επιφάνιος της Ουκρανίας

ΤουΒ. Χαραλάμπους, θεολόγου

Δεν αποτελούν υποδείγματα οι περιπτώσεις προσπαθειών εξουσιαστικής επέμβασης Παπών στα ζητήματα άλλων Εκκλησιών πριν το 1054μ.Χ. Οι περιπτώσεις εκείνες όπου ο Παπισμός εκτρέπετο και η ‘’η Εκκλησία ηνείχετο τον Παπισμόν’’*, δεν αποτελούν ‘’προηγούμενο’’. ‘’Ηνείχετο η Εκκλησία τον Παπισμόν’’*, αναφέρει ο Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ‘’και θα τον ηνείχετο και άλλο ακόμη, εάν ο Παπισμός δεν απέκοπτε μόνος του τον εαυτόν του από την Εκκλησία’’*. Το ‘’ηνείχετο’’, σαφέστατα δεν αφήνει περιθώρια για ιστορικοκανονικό ‘’προηγούμενο’’.

Δεν είναι σωστό λοιπόν να προβάλλονται οι περιπτώσεις εκείνες, όπου ‘’η Εκκλησία ηνείχετο τον Παπισμόν’’, για να δικαιολογήσουν ένα άλλου είδος πρωτείο και να ‘’πιστώνονται’’ παράλληλα ως προνόμια στον Οικουμενικό Θρόνο, αφού τώρα δεν έχομε Πάπα. Δυστυχώς η προσπάθεια να εξουδετερωθεί η συναίνεση των υπολοίπων Ορθοδόξων Εκκλησιών στην περίπτωση τηςεκχώρησης Αυτοκεφαλίας, έγινε αφορμή πρωτειακών παρερμηνειών.

Η ευκολία με την οποία αποδίδονται αυτά ως προνόμια στον Οικουμενικό Θρόνο, αφού τώρα δεν έχομε…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 597 επιπλέον λέξεις