Ὁ ὅρος «Ρωμηοσύνη» κατά τόν ἀείμνηστο π. Ἰωάννη Ρωμανίδη

Θησαυρός Γνώσεων και ευσεβείας (II)

ρρρρρρρρρρ

(Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδου, «Ρωμηοσύνη», ἐκδόσεις «Πουρνάρα», Θεσσαλονίκη, 1975, σέλ. 18-23)

Ὁ ὅρος «Ρωμηοσύνη» ἐπεξηγεῖται καί ἀναπτύσσεται, μέ ἀδιάψευστα ἱστορικά στοιχεῖα, ἀπό τόν ἀείμνηστο καθηγητή τοῦ πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης π. Ἰωάννη Ρωμανίδη, στό ὁμώνυμό του βιβλίο. Παραθέτουμε ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα:

«Πρῶτον πρέπει νά ἔχωμεν ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἱστορικῶς οὐδέποτε διακρίνεται ἡ λεγομένη Βυζαντινή Αὐτοκρατορία ἀπό τήν Ρωμαϊκήν Αὐτοκρατορίαν. Οἱ πρόγονοί μας ἐγνώριζον μόνον ὅτι ἤσαν πολίται τοῦ κράτους μέ τό ὄνομα Ρωμανία καί ὅτι τό κράτος αὐτό εἰς τά χρόνια του μεγαλύτερου ἠγέτου τῆς Ρωμαιοσύνης, τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐξετείνετο εἰς ὁλόκληρον τόν μεσόγειον χῶρον, πού σήμερον καλύπτει τήν Ἀγγλίαν, Πορτογαλίαν, Ἱσπανίαν, Γαλλίαν, Ἐλβετίαν, Ἰταλίαν, Αὐστρίαν, τά Βαλκάνια, ὅλην τήν βόρειον Ἀφρικήν, τόν Λίβανον, τήν Συρίαν, τήν Τουρκίαν, καί, τάς ρωσικᾶς παραλίας τοῦ Εὔξεινου Πόντου.

Ὁ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ κατ’ ἐξοχήν πατήρ τῆς ὑπό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου συγκληθείσης Ἅ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325), γράφει περί τῆς Ρώμης ὡς μητροπόλεως τῆς Ρωμανίας εἰς…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 916 επιπλέον λέξεις

Advertisements

Ανακοίνωση της διαδικτυακής ομάδος -Η Μαρτυρία του Χριστού στα σύγχρονα έθνη.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο Χριστός εν τω μέσω ημών.

Ολοκληρώθηκε την 15η Μαρτίου 2018 η ιεραποστολική δραστηριότητά μας ,που είχε σχέση με την συγκέντρωση δωρεών για  τις βαπτίσεις Κατηχουμένων σε  Ιεραποστολική Μητρόπολη της Αφρικής. Το ποσό που συγκεντρώθηκε στάλθηκε στην Μητρόπολη Κατάνγκας σε δύο δόσεις, με την συνδρομή του εν Ελλάδι εκπροσώπου κληρικού της συγκεκριμένης Μητροπόλεως. Οι αποδείξεις των δωρεών,  θα σταλούν στους δωρητές και ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά, όταν τις παραλάβουμε.

Αισθανόμαστε τη ανάγκη για μια ακόμα φορά να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συμμετείχαν στην δραστηριότητα αυτή, αφενός μεν για την εμπιστοσύνη που μας δείξανε, αφετέρου δε και για την αγάπη που έδειξαν έμπρακτα προς την Ορθόδοξη ιεραποστολή, παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που ταλανίζουν σχεδόν ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Πραγματικά μας εξέπληξε το γεγονός της πρόθυμης συμμετοχής στην δραστηριότητα αυτή, που είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σε μικρό χρονικό διάστημα το ποσό εκείνο που καλύπτει  τα έξοδα των βαπτίσεων σχεδόν των μισών Κατηχουμένων. Οι βαπτίσεις θα γίνουν την Μεγάλη Πέμπτη και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε και φωτογραφικό υλικό το οποίο θα δημοσιεύσουμε.

Μεταφέροντας την ευγνωμοσύνη των μαχομένων στην πρώτη γραμμή Ορθοδόξων Ιεραποστόλων ,ευχόμαστε ο Άγιος Τριαδικός Θεός να αντιπροσφέρει και ανταποδίδει «κατά το συμφέρον του αιτήματος ενός εκάστου, «υπέρ υγείας,θείας αντιλήψεως και πνευματικής προκοπής των ζώντων και υπέρ συγχωρήσεως και αναπαύσεως των κεκοιμημένων οικείων και προσφιλών αυτών προσώπων».

Η διαδικτυακή μας ομάδα, παρόλες τις αντιξοότητες που παρουσιάστηκαν, συνεχίζει την δραστηριότητά της στο ιεραποστολικό έργο με τις παρακάτω δραστηριότητες.

Α. Εκδοτική δραστηριότητα.

Τα μέχρι τώρα εκδοθέντα βιβλία είναι τα εξής :

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΑ – ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ

1.Η ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ (εξαντλήθηκε)

2.Η ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΑΣΣΑ. Φανερώσεις και θαύματα της Θεοτόκου. (Έχουν γίνει δύο εκδόσεις μέχρι τώρα και έχει μεταφραστεί και στη ρουμανική γλώσσα).

3.Η ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ. Η Θεοτόκος στη ζωή της Ρωμιοσύνης.

4.Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Η Πρωταϊτισσα του Άθωνα και η ιστορία της. (Ιστορία – Εγκωμιαστικοί λόγοι – Θαύματα – Υμνογραφία)

5.ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.

6.Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙ.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ

7.Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΖΩΗ. (Έχουν γίνει δύο εκδόσεις μέχρι τώρα)

8.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ. Εισοδεύοντας στην Ορθόδοξη πνευματικότητα και στο Μυστήριο της Μετανοίας.

9.Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

10.ΑΣΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗ ΒΙΓΛΑΣ.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

– Αγίου Μαξίμου του Γραικού Κανών Παρακλητικός εις το Θείον και Προσκυνούμενον, Πανάγιον και Παράκλητον Πνεύμα. (Εκδόσεις Σταμούλη)

– Παναγία η Παρηγορήτισσα Άρτης (Εκδόσεις Σαϊτης) (Παρακλητικός Κανόνας και σημείωμα σχετικά με το Δεσποτάτο της Ηπείρου).

Β. Διαδικτυακή ιεραποστολική δραστηριότητα.

Μέχρι τώρα λειτουργούν τα παρακάτω  ιστολόγια της ομάδος  με διάφορα θέματα.

1.ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ(Ι)-Πνευματικά θησαυρίσματα  (fdathanasiou.wordpress.com)

2.ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ (ΙΙ)-Μαρτυρία Χριστού. (missionanatolis.wordpress.com)

3.Όσιος Μάξιμος ο Γραικός. Ο Φωτιστής των Ρώσων (maximostrivolis.wordpress.com)

  1. e- Ορθόδοξη Παρακαταθήκη (fdimathan.wordpress.com).

5.Θεομητορικό (theomitoriko.wordpress.com)

6.-Η Μαρτυρία του Χριστού στα σύγχρονα έθνη.( orthodoxi-martiria.blogspot.com)

7.Η Ορθοδοξία στον Κόσμο .( ierapostoliko.wordpress.com).

8.e-Θεοτοκάριο (e-theotokario.blogspot.com)

9.Κυριακοδρόμιο (kyriakodromio.blogspot.com)

10.e-Μητερικό (miteriko.blogspot.com)

11.Ποιμαντικό.( poimantiko.blogspot.com)

12.Ο Παράκλητος (fdathanasiou.blogspot.com)

13.Το Ψαλτήριον (david-psaltiri.blogspot.com)

Για την καλύτερη λειτουργία των ιστολογίων διατηρούμε  αντίστοιχες σελίδες κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γ.ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

Με την Χάρη του Θεού συνεχίζουμε την  προσπάθεια και  για την ενίσχυση εν Χριστώ  αδελφών μας που έχουν σοβαρότατα προβλήματα οικονομικά, καθώς και την ενίσχυση και άλλων ορθοδόξων ιεραποστολικών κλιμακίων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο λογαριασμός της ιεραποστολής είναι

 Eurobank / 0026-0469-64-0100058162.

(IBAN, GR 6102604690000640100058162

Και το e-mail επικοινωνίας είναι: fdathanasiou@gmail.com.

Για την διαδικτυακή ομάδα -ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΘΝΗ-

π. Δημήτριος Αθανασίου

 

 ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ(Ιω.Καρδάση)

1

 ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σε διάφορα θρησκευτικά περιοδικά κυκλοφορούν άρθρα σχετικά με τον επιτρέπεται η χειροτονία γυναικών στην Εκκλησία. Συνοψίζουμε τις διάφορες θέσεις που αναπτύσσονται, οι οποίες θα απαντηθούν διεξοδικά με βάση τους Ι. Κανόνες και την πρακτική της Εκκλησίας, ανά τους αιώνες.

 

Συγκεκριμένα αναφέρονται οι εξής παρατηρήσεις, στις οποίες δίδονται οι αντίστοιχες απαντήσεις:

 

1.- «Δεν πρέπει να χειροτονούνται γυναίκες με ιερωσύνη επ’ ουδενί λόγω». Πράγματι είναι σωστή η παρατήρηση αυτή και η χειροτονία γυναικών σε εκκλησιαστικό βαθμό με ιερωσύνη (πρεσβύτερος, επίσκοπος) δεν επιτρέπεται από τους Κανόνες της Εκκλησίας.

 

2.- «… εν τούτοις όμως η Εκκλησία μας ανέκαθεν εκράτησε την γυναίκα μακρυά από το θυσιαστήριον». Η παρατήρηση αυτή είναι εσφαλμένη, καθότι η Εκκλησία (όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω) δεν κράτησε τη γυναίκα μακρυά από το θυσιαστήριο, ούτε κατά τους αρχαίους χρόνους, αλλά ούτε και στην εποχή μας.

 

3.- «Δια δε τας ονομαζομένας Διακονίσσας της αρχαίας εποχής, αύται δεν είχον βαθμόν ιερωσύνης, δι’ αυτό και δεν συλλειτουργούσαν με τους ιερείς, αλλά ήσαν αφιερωμένες γυναίκες εις την υπηρεσίαν της Εκκλησίας». Η διατύπωση αυτή περιέχει σφάλματα, καθότι ο βαθμός του Διακόνου ή της Διακόνισσας (ο μικρότερος βαθμός του ανώτερου κλήρου), ανέκαθεν ούτε είχε, ούτε έχει ιερωσύνη. Πάντοτε ο (και η) Διάκονος, εστερούντο ιερωσύνης και εχειροτονούντο ως βοηθοί αρχικά των Επισκόπων και αργότερα και των Πρεσβυτέρων, οι οποίοι και μόνον κατείχαν αρχιερωσύνη και ιερωσύνη αντίστοιχα. Το ότι οι Διάκονοι (-νισσες) δεν είχαν (και δεν έχουν ιερωσύνη) δεν τους εμποδίζει να συλλειτουργούν με τους ιερείς και επ’ αυτού υπάρχουν και σύγχρονες μαρτυρίες Διακονισσών, οι οποίες χειροτονήθηκαν από αγίους της Εκκλησίας μας.

 

4.- «Σήμερον τας υπηρεσίας αυτάς των αρχαίων Διακονισσών, τας κάμνει η διωρισμένη υπό της Εκκλησίας νεωκόρος εκάστης ενορίας». Η επισήμανση αυτή είναι εσφαλμένη, καθότι η μεν Διακόνισσα ανήκει στον ανώτερο κλήρο, η δε νεωκόρος στον κατώτερο.

 

5.- «Διότι ούτος (ο Χ Επίσκοπος) αυθαιρέτως και αντικανονικώς εχειροτόνησε διακόνισσα μοναχή ηγουμένη με μυστηριακή χειροτονία». Προφανώς αυτή η διατύπωση δηλώνει την άγνοια του συντάκτη στην πρακτική της Εκκλησίας, στο να χειροτονείται με μυστηριακή χειροτονία μοναχή ηγουμένη σε Διακόνισσα μετά από άδεια του οικείου Μητροπολίτη (αυτό έκανε και ο άγιος Νεκτάριος). Επομένως η χειροτονία της ηγουμένης, ούτε αυθαίρετη είναι, ούτε αντικανονική.

 

6.- «Διακόνισσα διέταξε ιερέα να μην προβεί σε κατάλυση». Βεβαίως είναι αντικανονικό μια Διακόνισσα να διατάσσει τους ιερείς να μην καταλύουν την θ. κοινωνία. Ποτέ δεν επιτρέπεται Διάκονος ή Διακόνισσα ή ηγουμένη ή λαϊκός να διατάσσει ιερέα στα της θ. λατρείας.

 

7.- «Και αυτή ως Διακόνισσα πλέον μεταλαμβάνει μόνη της όποτε θέλει και μεταλαμβάνει και τας άλλας Μοναχάς κλπ.». Εδώ χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις: Η Διακόνισσα, αλλά και ο Διάκονος ποτέ δεν μεταλαμβάνουν μόνοι τους, αλλά τους μεταλαμβάνει ο ιερέας, μπορούν όμως με την άδεια του ιερέα να μεταδώσουν την θ. κοινωνία, ο μεν Διάκονος στους λαϊκούς, άνδρες και γυναίκες, όταν δεν υπάρχει Διακόνισσα, ενώ όταν υπάρχει αυτή μεταδίδει στις γυναίκες και σε περίπτωση ασθενούσας γυναίκας την μεταφέρει στο σπίτι της και κοινωνεί την γυναίκα (και όλα αυτά σύμφωνα με τους Ι. Κανόνες της Εκκλησίας μας)

 

8.- «Εις χειροτονίαν γυναικών δεν προέβη ούτε ο αιρετικός Πάπας». Μα ακριβώς επειδή είναι αιρετικός και δεν ακολουθεί τους Κανόνες της Εκκλησίας μας, γι’ αυτό δεν χειροτονεί γυναίκες στο βαθμό του Διακόνου (απαγορεύεται η χειροτονία διακονισσών από τη σύνοδο της Οράγγης του 411 και της Ορλεάνης του 533), ενώ ο μεγάλος άγιος του αιώνα μας, ο άγιος Νεκτάριος, ο οποίος βέβαια δεν είναι αιρετικός (άπαγε της βλασφημίας) έχει χειροτονήσει Διακόνισσα, την μοναχή Μαγδαληνή Μουστάκα, πρώτη ηγουμένη της Ιεράς Μονής Χρυσσολεόντισσας Αίγινας.

 

Εκτός των ανωτέρω καταγραφέντων περιπτώσεων στα διάφορα άρθρα, θα ήταν εποικοδομητική μια μικρή και σύντομη παρουσίαση του θέματος της χειροτονίας των γυναικών στον α΄ βαθμό του ανώτερου κλήρου (Διακόνισσας, χωρίς βέβαια ιερωσύνη, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον Διάκονο):

 

1.- Οι Διακόνισσες στην αρχαία Εκκλησία, όπως και οι Διάκονοι, εχειροτονούντο εις το αξίωμα αυτό εντός του ιερού βήματος μετά δυο ευχών, κατά την ώρα της θ. λειτουργίας και μάλιστα μετά την αγίαν αναφοράν, όπου ελάμβαναν επίσης το Σώμα και το Αίμα Χριστού. Αντίθετα, οι ευχές για την κατάταξη ενός λαϊκού στον λεγόμενο κατώτερο κλήρο (Υποδιάκονοι, Αναγνώστες, Ψάλτες κλπ.) γίνονται εκτός ιερού βήματος και εκτός της θ. λειτουργίας με την ανάγνωση μιάς ευχής (Οικ. Πατριαρχείο: «Η θέσις της γυναικός εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία και τα περί Χειροτονίας των γυναικών», σελ. 17, 335 και 336).

 

2.- Οι Διακόνισσες, όπως και οι Διάκονοι, συμπαρίσταντο στον Επίσκοπο και τους άλλους κληρικούς στην ποιμαντική μέριμνα των πιστών και ιδία των γυναικών. Ο ρόλος τους στο βάπτισμα και το χρίσμα των ώριμων γυναικών ήτανε ιδιαίτερα σημαντικός, χρίοντας δια του αγίου μύρου το σώμα της βαπτισθείσας, πλην του μετώπου, όπου εχρίετο υπό του ιερέως. Συνέβαλλαν επίσης στη συνέχεια της παιδείας και της άσκησης των νεοβαπτισμένων γυναικών, προετοίμαζαν τις κατηχούμενες με τη σχετική κατήχηση για να δεχθούν το άγιο βάπτισμα, συμπαρίσταντο στις ασθενείς και τις δυστυχισμένες, ασκούσαν καθήκοντα τήρησης της τάξης κατά τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και φρόντιζαν τον ιερό χώρο. Συνόδευαν δε τις γυναίκες που ήθελαν ακρόαση από τον Επίσκοπο. Επίσης μετέφεραν και μετέδιδαν την θ. Κοινωνία σε ασθενείς γυναίκες και σαβάνωναν τις νεκρές. Ετιμώντο και ετύγχαναν σεβασμού ως σημαντικές αξιωματούχοι στη ζωή της Εκκλησίας (Οι. Πατριαρχείο, ως ανωτέρω, σελ. 18, 82, 350 και 351).

 

3.- Η Διακόνισσα εχειροτονείτο εντός του ιερού βήματος κατά τη θ. λειτουργία με δυο ευχές (όχι μιαν όπως οι κατώτεροι κληρικοί), ελάμβανε το Οράριο και μετελάμβανε της θ. Κοινωνίας εις την αγία Τράπεζα.

 

4.- Ο θεσμός των διακονισσών υπάρχει ήδη από τους αποστολικούς χρόνους:

 

α/ «Συνίστημι δε υμίν Φοίβην την αδελφήν ημών, ούσαν διάκονον της εκκλησίας της εν Κεγχρειαίς» (Ρωμ. 16. 1). Προφανώς δεν πρόκειται για περίπτωση νεωκόρου.

 

β/ «Διακόνους ωσαύτως σεμνούς, μη διλόγου, μη οίνω ………. γυναίκας ωσαύτως σεμνάς, μη διαβόλους, νηφαλίους, πιστάς εν πάσι» (Τιμόθ. Α΄ 3. 8-12). Είναι πασιφανές εδώ ότι ο Απ. Παύλος γράφει στον Τιμόθεο, πως πρέπει να είναι οι Διάκονοι και οι Διακόνισσες (να είναι σεμνές, να μην κακολογούν, να είναι προσεκτικές, άξιες εμπιστοσύνης σε όλα). Και εδώ δεν πρόκειται για νεωκόρους.

 

5.- Τον θεσμό των Διακονισσών καθώς και τα καθήκοντά τους θεσπίζουν οι Αποστολικές Διαταγές (όπου: «αι χήραι είναι υποταγμέναι τοις διακόνοις, έτι μην και ταις διακόνοις») και οι Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων Α΄, Δ΄, Πενθέκτης, του Μ. Βασιλείου, τα αρχαιότερα  γνωστά λειτουργικά βιβλία και το ευχολόγιο του Γρηγοριανού τυπικού. Οι εκκλησιαστικές αυτές διατάξεις αναφέρονται στην εκλογή, την ηλικία, τη χειροτονία, το τυπικό, το ένδυμα και το βαθμό του λειτουργήματος.

 

6.- Η εκλογή γινότανε ή μεταξύ των χηρών ή μεταξύ των παρθένων που είχαν κάμει ευχή αφιερώσεως ή από τας συζύγους των επισκόπων, μεγαλόσχημες μοναχές ή ηγούμενες μονών, πάντως η ηλικία για την χειροτονία δεν έπρεπε να είναι κάτω των 40 ετών. Δεν επετρέπετο δε ο γάμος της Διακόνισσας μετά την χειροτονία της.

 

7.- Τα περί των Διακονισσών διαλαμβάνουν οι παρακάτω Ι. Κανόνες: ΙΘ΄ Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, ΙΕ΄ Δ΄ Οικουμενικής, ΙΔ΄, ΙΕ΄, Μ΄, ΜΗ΄ Πενθέκτης Οικουμενικής και ΜΔ΄ Μ. Βασιλείου.

 

8.- Η ευχή επί χειροτονία Διακόνισσας, την οποίαν αναγινώσκει ο Επίσκοπος με επίθεση των χειρών του επί της κεφαλής της χειροτονουμένης (η οποία σημειωτέον δεν γονατίζει, αλλά κλείνει την κεφαλή)  βρίσκεται στις Αποστολικές Διαταγές και είναι:

«Ο Θεός ο αιώνιος, ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ανδρός και γυναικός δημιουργός, ο πληρώσας Πνεύματος Μαριάμ και Δεβώρραν και Άνναν και Όλδαν, ο μη απαξιώσας τον μονογενή Σου Υιόν γεννηθήναι εκ γυναικός, ο και εν τη σκηνή του μαρτυρίου και εν τω ναώ προχειρισάμενος τας φρουρούς των αγίων Σου πυλών, Αυτός νυν έπιδε επί την δούλην Σου τήνδε, την προχειριζομένην εις διακονίαν, και δος αυτή Πνεύμα άγιον και καθάρισον αυτήν από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, προς το επαξίως επιτελείν αυτήν το εγχειρισθέν αυτή έργον, εις δόξαν Σην και έπαινον του Χριστού Σου, μεθ’ ου Σοι δόξα και προσκύνησις, και τω Αγίω Πνεύματι, εις τους αιώνας. Αμήν». Η παραπάνω ευχή είναι παρόμοια με την ευχή της χειροτονίας Διακόνου με την διαφορά, ότι λείπει η αναφορά, όπως «αξιωθή μείζονος βαθμού». Σήμερα αναγιγνώσκεται η αυτή ευχή, όπως και εις την χειροτονίαν διακόνου: «Η Θεία Χάρις η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα….., ουκ ανδράσι μόνον, αλλά και ταις γυναιξί δωρησάμενος την χάριν του αγίου Πνεύματος…..».

.

9.- Είναι γνωστά πολλά ονόματα διακονισσών (Αγία Ολυμπιάδα, Οσία Μακρίνα αδελφή του Μ. Βασιλείου, Θεοσεβία σύζυγος Αγ. Γρηγορίου Νύσσης, Λαμπαδία, Ευσέβεια της Μακεδονίας, Κελερίνα, Οσία Ευπραξία, Οσία Μάρθα, μητέρα του αγίου Συμεών Στυλίτη, Οσία Μελάνη η Ρωμαία, Οσία Μελάνη η νεωτέρα, εγγονή της προηγούμενης, Οσία Ποπλία η ομολογήτρια κ.ά.)  στην εκκλησιαστική ιστορία, καθώς και ότι σύμφωνα με την 3η Νεαρά του Ιουστινιανού υπηρετούσαν στον Ι. Ναό της Αγ. Σοφίας: 100 πρεσβύτεροι, 60 διάκονοι, 40 διακόνισσες (ανώτερος κλήρος), 90 υποδιάκονοι, 110 αναγνώστες και 25 ψάλτες (κατώτερος κλήρος), σύνολο 425 άτομα!

 

10.- Σημειώνεται, ότι δια την χειροτονία πρεσβυτέρων, διακόνων και διακονισσών από τους οικείους Μητροπολίτες στις περιφέρειες των Μητροπόλεών τους, δεν απαιτείται άδεια της Ιεραρχίας ή της ΔΙΣ.

 

11.- Είναι γνωστό, ότι ο Αγ. Νεκτάριος χειροτόνησε διακόνισσα την μικρόσχημη μοναχή Μαγδαληνή Μουστάκα, η οποία κατεστάθη αργότερα ως η 1η ηγουμένη της Ι. Μονής Χρυσολεόντισσας Αίγινας μετά από πρόταση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσόστομου. Προφανώς ο Αγ. Νεκτάριος (ως Μητροπολίτης Πενταπόλεως) ουδεμία άδεια ζήτησε για την χειροτονία αυτή, καθότι δεν χρειαζότανε άδεια προς τούτο από καμία εκκλησιαστική αρχή (Η Διακόνισσα Μαγδαληνή εμφανίζεται σε φωτογραφία, φέρουσα το οράριο και τα επιμανίκια. Από το βιβλίο της Ι. Μονής Χρυσολεόντισσας Αίγινας)

 

12.- Κατά την μαρτυρία της νυν ηγουμένης της ανωτέρω Ι. Μονής (η οποία ως μοναχή είχε ηγουμένη την ανωτέρω Διακόνισσα), η Διακόνισσα Μαγδαληνή βοηθούσε τον Ιερέα κατά την τέλεση της θ. Λειτουργίας (όπως ακριβώς και ο Διάκονος), μετέδιδε δε, συν τοις άλλοις, και την θ. Κοινωνία στο εκκλησίασμα (στις γυναίκες).

 

13.- Χειροτονίες διακονισσών είχε πραγματοποιήσει επίσης και ο Ματθαίος Καρπαθάκης, Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών (υπάρχει φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου Ματθαίου με δυο Διακόνισσες).

 

15.3.18

 

Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ

Στη μνήμη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη

 

Ω ΩΩΩ

Στην μνήμη ενός αγωνιστού της ελευθερίας που δολοφονήθηκε απο τους κατακτητές… για να ντρέπονται οι σύγχρονοι εθελόδουλοι της πολιτισμένης Δύσης και για να μην ξεχνούμε τον ρόλο της Αγγλίας σε αγαστή συνεργασία με την Τουρκία στο Κυπριακό. 

Ευαγόρας Παλληκαρίδης

«Μπορεί σε κάποια μάχη
γραμμένο η μοίρα να ‘χει
να μη νικήσουμε.
Μα πάμε με καμάρι
Και λέμε «όποιον πάρει»
Και θα νικήσουμε» 

Ο ήρωας και ποιητής Ευαγόρας Παλληκαρίδης  στάθηκε μέχρι τέλους πιστός στην αγάπη του για την  Μεγαλόνησο και επισφράγισε με τη θυσία της σάρκας του το πνεύμα και το νόημα της ποιητικής του μαρτυρίας. Γιατί προτίμησε τον τιμημένο θάνατο του ανδρειωμένου, που θάνατος δε λογιέται, από τη ζωή της σκλαβιάς και της υποτέλειας στο σαρκασμό του δυνάστη.

Η σύντομη αλλά γεμάτη νόημα ζωή του, αποτελεί σπάνια περίπτωση ολοκλήρωσης της πρόθεσης και συνέπειας στην ποιητική υπόσχεση.

Γεννημένος σ’ ένα χωριό της Πάφου, την Τσάδα, στις 28 Φεβρουαρίου 1938,  ήταν ο μικρότερος από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, που άφησε την τελευταία του πνοή στην αγχόνη, για την λευτεριά. Η εφηβική του ηλικία σημαδεύεται ανεξίτηλα από το δημοψήφισμα που κατέδειξε την επιθυμία των Κυπρίων για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα για την οποία η ψυχή του είναι γεμάτη από αγάπη.

 

Την 1η Ιουλίου 1953 οι Άγγλοι γιορτάζουν τη στέψη της νέας βασίλισσας. Στους εορτασμούς μετέχει και η Κύπρος, σαν Αγγλική αποικία. Οι Άγγλοι έχουν πάρει το γυμναστήριο της πόλεως, για να γιορτάσουν. Οι μαθητές εξοργίσθηκαν και με μπροστάρη τον Ευαγόρα κάνουν διαδήλωση ζητώντας ν’ αδειάσει το γυμναστήριο κι οι άλλοι χώροι, από τους Άγγλους στρατιώτες. Στην κεντρική πλατεία ο Ευαγόρας με απαράμιλλο θάρρος σκαρφαλώνει και κατεβάζει την  σημαία του κατακτητή. Οι μαθητές την κουρελιάζουν, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον των Άγγλων. Η γιορτή ματαιώνεται. Στην παιδική ψυχή του Ευαγόρα, όμως, ήδη έχει ανάψει η φλόγα για λευτεριά.

 

Δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του ΄55 και ενώ είχε οργανωθεί πια ως μαχητής στις τάξεις της ΕΟΚΑ, συλλαμβάνεται και οδηγείται στο δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε παράνομη οχλαγωγία. Ο Βαγορής, έτσι τον έλεγαν, αρνείται την κατηγορία και η δίκη του αναβάλλεται, για τις 6 Δεκεμβρίου. Στις 4 του μηνός δηλώνει στον πατέρα του, ότι προκειμένου να βρεθεί στην φυλακή, θα πάει στο βουνό να συνεχίσει τον αγώνα. Στην συνέχεια πηγαίνει στο σχολείο του κι αφήνει πάνω στην έδρα, το περίφημο τραγούδι του αποχαιρετισμού, προς τους συμμαθητές και τους καθηγητές του, τονίζοντας τον λόγο της φυγής του:

 

«Θα πάρω μιαν ανηφοριά
θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια
που παν στην Λευτεριά……»
«Της φυλακής
δεν τα σηκώνω εγώ τα βάρη
γι’ αυτό θα φύγω
για βουνά και ρεματιές.
Να χω τη νύχτα
Συντροφιά μου το φεγγάρι
και την ημέρα
να μιλώ με τις ιτιές».

 

Κι έτσι, ο Ευαγόρας αποφασίζει να περάσει από τα λημέρια του ανταρτοπολέμου. Ο πατέρας του, του δίνει την ευχή του.  Προτού φύγει για τα  βουνά, συναντά μια συμμαθήτρια του και της δίνει ένα γράμμα που απευθύνεται στους συμμαθητές του. Σ’ αυτό, ο ποιητής γίνεται προφήτης του ηρωικού τέλους που τον περίμενε: «Αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσα σας. Κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο λεύτερο αέρα. Κάποιος που μπορεί να μην τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του. Δεν κάνει να τον κλαίτε…».

Στον ανταρτοπόλεμο ο Ευαγόρας αγωνίζεται και ξεχωρίζει για το σθένος του και την αυτοθυσία του, είναι πάντα θαρραλέος μπροστάρης, γι’ αυτό και γίνεται  υπαρχηγός της αντάρτικης ομάδας. Τα χτυπήματα που κατάφεραν στον εχθρό, όπως η επίθεση κατά του μεταλλείου της Κινούσας και η ανατίναξη του αστυνομικού σταθμού Παναγιάς τον έκαναν να παραμιλά. Η δράση του αυτή προκαλεί φυσικά την επικήρυξη του από τους Άγγλους με το αστρονομικό για την εποχή ποσό των 5,000 λιρών.

 

Ο Γολγοθάς που καταλήγει στην ένδοξη θυσία του Ευαγόρα ξεκινά από τα γεγονότα της σύλληψης του. Ενώ προχωρούσε μαζί με συναγωνιστές του προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τρόφιμα και ρούχα, άξαφνα βρέθηκαν αντιμέτωποι με ενέδρα άγγλων στρατιωτών που τους περικυκλώνουν. Οι υπόλοιποι  καταφέρνουν να ξεφύγουν, όχι όμως και ο Ευαγόρας που συλλαμβάνεται με την κατηγορία της μεταφοράς οπλοπολυβόλου. Τον υποβάλλουν σε φρικτά βασανιστήρια και το ωραίο του πρόσωπο γίνεται αγνώριστο.

 

Στις 25 Φεβρουαρίου, μετά από μια σύντομη δίκη-παρωδία καταδικάζεται σε θάνατο δι’ απαγχονισμού. Η απάντηση του ήρωα, λιτή: «Ό, τι έκανα το έκανα για την ελευθερία της πατρίδος μου… Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε και εύχομαι να είμαι ο τελευταίος…». Και ήταν πράγματι ο τελευταίος…

Στα αλλεπάλληλα διαβήματα προς την βασίλισσα της Αγγλίας (προκειμένου να του δοθεί χάρη) του πατέρα του και επίσημων φορέων της Κύπρου, και ακόμη και της ίδιας του της μάνας, ελπίζοντας  να κατανοήσει το μητρικό της ένστικτο, η  απάντηση ήταν αρνητική.

 

12 Μαρτίου τον επισκέφθηκαν ο πατέρας του και άλλοι συγγενείς στις κεντρικές φυλακές όπου κρατούνταν. Ο Ευαγόρας γαλήνιος τους πληροφορεί, πως σε δύο μέρες θ’ ανέβει τα σκαλοπάτια της αγχόνης.

Αποχαιρετώντας τους, τους ζήτησε να μην λυπούνται και να μην κλαίνε λέγοντας: «Ορκίσθηκα να πεθάνω για την Πατρίδα μου κι ετήρησα τον όρκο μου».

 

Ζητά να του φέρουν το σταυρό του. Ζητά επίσης με γράμμα του στην αδερφή του Γιωργούλα, τη μικρή του ξαδερφούλα που δεν πρόλαβε να τη βαφτίσει, να την ονομάσουν εκείνη την πεντασύλλαβη λέξη «Για να θυμίζει εκείνην την οποία κάθε άνθρωπος ποθεί πιο πολύ απ’ όλα»…

 

Τα μεσάνυκτα, με το χαμόγελο στα χείλη, φορώντας το σταυρό του στο λαιμό, προχωράει απτόητος προς την αγχόνη.

 

Όλη η φύσις κοιμάται
την ναρκώνει το κρύο
κι εγώ φεύγω λαλώντας
το στερνό μου αντίο.
Και τη μάνα φιλώντας
Την κοιτάζω και κλαίω.
«μάνα μην κλαις» της λέω
«μάνα μην κλαις» και κλαίω.

 

Η καταπακτή άνοιξε. Οι φυλακές βουβάθηκαν, κι όλη η Κύπρος πάγωσε.

Ο Ευαγόρας έφυγε για να συναντήσει τους υπόλοιπους δολοφονημένους συναγωνιστές του. Η ψυχή του πέταξε στον ελεύθερο ουρανό της αθανασίας.

Τόσο μικρός σε ηλικία και συνάμα τόσο ώριμος, σαν από πάντα έτοιμος να πεθάνει.

Η πατριωτική και ποιητική του πορεία και ο άσβεστος πόθος του για ελευθερία αποτυπώνονται στους στίχους του.

 

«Των αθανάτων το κρασί
Το ‘βρετε σεις και πίνετε.
Ζωή για σας ο θάνατος
Κι αθάνατοι θα μείνετε».

Οφείλουμε όλοι μας να θυμόμαστε και να τιμούμε τέτοιες μορφές σαν του Ευαγόρα Παλληκαρίδη και όλων των ηρώων του ελληνισμού, που, στο διάβα της ιστορίας, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του χρέους, προσφέροντας στο βωμό της ελευθερίας, ως υπέρτατη θυσία, την ίδια τους τη ζωή.

Απόστολος Χατζητόλιος

ΠΗΓΗ. ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ