Δια Συνόδου θα παρέλθη η Πανορθόδοξος δοκιμασία λόγω ‘’Ουκρανικού’’

e- Ορθόδοξη Παρακαταθήκη

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

_________________________

Τίθεται πολλές φορές το ερώτημα, για το ποιος συγκαλεί την Οικουμενική Σύνοδο. Ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης στο ερώτημα – προβληματισμό, για το ποιος συγκαλεί την Οικουμενική Σύνοδο αναφέρει τα εξής : ‘’Έχει δικαίωμα ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως να συγκαλέση Οικουμενική Σύνοδο με την συναίνεση όλων των άλλων Εκκλησιών. Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει τέτοιο δικαίωμα, διότι, εάν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες θέλουν να συμβουλευθούν και να συνέλθουν σε μια Σύνοδο, αυτό είναι δικαίωμά τους, δηλαδή’’*. Η Εκκλησία κατ’ ουσίαν συγκαλεί την Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό καταδεικνύεται με τον τονισμό ‘’με την συναίνεση όλων των άλλων Εκκλησιών’’.

Τι μπορεί να γίνει όμως στις περιπτώσεις εκκλησιαστικών προβλημάτων, για τις οποίες το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιδεικνύει απροθυμία για σύγκληση Συνόδου της Οικουμενικής Εκκλησίας, για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου; Αυτός ο προβληματισμός ισχύει και τώρα με το λεγόμενο ‘’Ουκρανικό’’ ζήτημα. Εάν υποτεθεί ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στον παρατεινόμενο…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 402 επιπλέον λέξεις

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ A΄ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ Η΄ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ

e- Ορθόδοξη Παρακαταθήκη

πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἀγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς

Όπως ακούσαμε από τους θαυμασίους ύμνους, ιδιαίτερα από τα δοξαστικά του Εσπερινού «Τάς μυστικάς σήμερον του Πνεύματος σάλπιγγας…» και του Όρθρου «Των Αγίων Πατέρων ο χορός…», η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα Ζ΄ Κυριακή από του Πάσχα τους Αγίους και Θεοφόρους 318 Πατέρες, που συνεκρότησαν την Α΄ αγία και Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ. επί της βασιλείας του αγίου ενδόξου θεοστέπτου βασιλέως και Ισαποστόλου Κωνσταντίνου του Μεγάλου.

Στη Σύνοδο αυτή συμμετείχαν πολύ μεγάλα ονόματα σοφών αγίων της Εκκλησίας μας, πολύ γνωστών σέ όλους μας, όπως ο εν αγίοις πατήρ ημώνΑθανάσιος πατριάρχης Αλεξανδρείας ο Μέγας,που τότε ήταν διάκονος του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Αλεξάνδρου, ο εν αγίοις πατήρ ημών Νικόλαος Επίσκοπος Μύρων της Λυκίας ο Θαυματουργός, ο οποίος ράπισε, χαστούκησε τον Άρειο για τις βλασφημίες, που εξεστόμισε, ο εν αγίοις πατήρ ημών Σπυρίδων Επίσκοπος Τριμυθούντος της Κύπρου…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2.521 επιπλέον λέξεις