Ρόδον το αμάραντον, Χαίρε (Ιστορική, θεολογική και ποιητική προσέγγιση στον Ακάθιστο ύμνο).Νέα κυκλοφορία

Βιβλιοπαρουσίαση

Κυκλοφόρησε απο τις Εκδόσεις ΑΘΩΣ το νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου (εκπαιδευτικού-χημικού) με τίτλο

Ρόδον το αμάραντον, Χαίρε.(Ιστορική, θεολογική και ποιητική προσέγγιση στον ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ.

«Ο Ακάθιστος ύμνος είναι ο δημοφιλής ύμνος της Ανατολικής Εκκλησίας και το λαμπρότερο δημιούργημα της Βυζαντινής υμνογραφίας. Είναι συγχρόνως εγκώμιο, δοξολογία και ικεσία μαζί στην Μητέρα του Θεού, στην αγιότερη και δημοφιλέστερη μορφή του Χριστιανικού Αγιολογίου».(Kαθηγητής Θ.Δετοράκης).

Ο Ύμνος αυτός είναι το δημοφιλέστερο κείμενο της ελληνικής υμνογραφίας που συγκινεί και τους απλούς ανθρώπους και τους λογίους. Είναι σπάνιο δείγμα συνδυασμού υψηλού ποιητικού ύφους και ανεπιτήδευτης απλότητας.

….. Οι ιστορικοί και οι κριτικοί της λογοτεχνίας αναγνωρίζουν στο ποίημα αυτό τις καλύτερες εκφράσεις της ποιητικής τέχνης.

Ο Κ.Παπαρηγόπουλος το χαρακτήρισε «ως προϊόν της ζωηροτέρας φαντασίας και της ευλαβεστάτης αγάπης». Ο Κ. Παλαμάς το χαρακτηρίζει «τέλειον μωσαϊκόν απαρτισθέν από ψηφίδας παντός είδους περιμαζευμένας πανταχόθεν». Ο Α. Παπαδιαμάντης βρίσκει στον Ακάθιστο «εμπνεύσεις ακραιφνεστάτης ποιήσεως».

Ο Ν. Τωμαδάκης θεωρεί ότι η μεγάλη αξία του Ακαθίστου έγκειται στο γεγονός «ότι αναφέρεται εις μίαν ανάγκη του ανθρώπου να δοξολογήση, να εξάρη, να εξυψώσει το θείον και δη την ενανθρώπισιν του Κυρίου δια της Θεοτόκου».

….. Το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να οδηγήσει τον αναγνώστη στην κατανόηση  της ιεράς Ακολουθίας των Χαιρετισμών, προκειμένου να του δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις με τις οποίες θα μπορέσει να ζήσει πιο έντονα την Θεομητορική ατμόσφαιρά της.

Με την  πεποίθηση ότι το πόνημα αυτό θα ανταποκριθεί στον προορισμό του, ιδιαίτερες δοξολογικές  ευχαριστίες αναπέμπομε προς τον Κύριο, και στην Δέσποινα του κόσμου, η οποία δια των πρεσβειών Της μας αξίωσε να γίνει αυτή η έκδοση. Και προσευχητικά  Την παρακαλούμε:

«Σὲ τὸ ἀπόρθητον τεῖχος, τὸ τῆς σωτηρίας ὀχύρωμα, Θεοτόκε Παρθένε, ἱκετεύομεν, τὰς τῶν ἐναντίων βουλὰς διασκέδασον, τοῦ λαοῦ σου τὴν λύπην εἰς χαρὰν μετάβαλε, τὴν πόλιν σου περιτείχισον, τὸν κόσμον σου ἀνακάλεσον, τοὺς εὐσεβεῖς κραταίωσον, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ κόσμου πρέσβευε, ὅτι σὺ εἶ, Θεοτόκε, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν».

Θα ήταν ευχής έργο το ταπεινό αυτό σταχυολόγημα να αποτελέσει το έναυσμαγια ένα εντρύφημα στις Θεομητορικές ομιλίες των Πατέρων. «Γιατί από αυτούς θα διδαχθούμε πως η καρδιά μας θα γίνει ιερό Δισκάριο για να επαναπαύεται μαζί με τον Αμνό και η Αμνάς,που έθρεψε και τρέφει τις καρδιές των Ορθοδόξων με το άσπιλο γάλα των Χαρίτων Της».(Απο τον πρόλογο του βιβλίου).

Τα θέματα, που διαπραγματεύεται το βιβλίο είναι ταξινομημένα σε επτά κεφάλαια και συνολικά 512 σελίδες.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟΥ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ.Αθήνα: Αβέρωφ 2, τ.κ. 10433,

τηλ.: 2105238305,

fax: 2105238959-

Tιμή αντιτύπου:16,80 ευρώ

Κεντρικὴ διάθεση: Ἐκδόσεις Σταμούλη, 210-52 38 305, sales@stamoulis.gr

Άλλες πληροφορίες υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

—————————————————–

Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι τα παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1. Η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον (Κείμενο-μετάφραση)

2. Γενικά σχόλια

3. Ο Ευαγγελισμός στον Ακάθιστο και οι άλλοι Ευαγγελισμοί

Οι έξι Ευαγγελισμοί των Χαιρετισμών

KEΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

1. Η ποιητική του Ακαθίστου: Εισαγωγικά

α. Το Κοντάκιο: Η ονομασία «Κοντάκιο»

β. Τα στοιχεία που συνθέτουν το Κοντάκιο

γ. Οι ιδιαιτερότητες του Ακαθίστου Ύμνου ως Κοντακίου

δ. Χρόνος συγγραφής

ε. Ο Ποιητής του Ακαθίστου

2. Δομή της ακολουθίας: Εισαγωγικά

α. Γενικά χαρακτηριστικά

β. Ενότητες

γ. Η θέση του Ακαθίστου Ύμνου στη λειτουργική πράξη

δ. Χειρόγραφα – Εκδόσεις – Μεταφράσεις – Εργασίες

ε. Τα προοίμια του Ακαθίστου Ύμνου

Α΄ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ: Το προσταχθέν

Β΄ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ: Τη υπερμάχω

στ. Μαθηματική-γεωμετρική δομή και ερμηνεία του Ακαθίστου Ύμνου

ζ. Η μουσική φωνή του Ακαθίστου Ύμνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ

1. Μια γενική επισκόπηση

2. Η Παναγία Βλαχερνών

α. Ιστορικά στοιχεία

β. Η χρονολόγηση της βασιλικής

γ. Η αίγλη του προσκυνήματος

δ. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας των Βλαχερνών

ε. Παναγία Βλαχερνίτισσα – Η «Μεγάλη Παναγία» της Πόλης

3. Οι ιστορικές πηγές της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους το 626μ.Χ.

α. Η Ομιλία του Θεοδώρου Συγκέλλου

β. Οι αγιολογικές πηγές της πολιορκίας του 626 μ.Χ. και η ιστορικότητά τους 123

γ. Άλλα ιστορικά στοιχεία:

4. Η εικόνα της Παναγίας των Χαιρετισμών ή του Ακαθίστου Ύμνου

α. Θαύματα της Εικόνας του Ακαθίστου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ 145

1. Βιβλικές προτυπώσεις και χαρακτηρισμοί της Θεοτόκου στον Ακάθιστο Ύμνο.

α. Προτυπώσεις και συμβολισμοί της Θεοτόκου στη Σκηνή του Μαρτυρίου

2. Δογματική θεώρηση των Οίκων του Ακαθίστου Ύμνου (Χριστολογία – Θεοτοκολογία)

α. Εισαγωγικά

β. Η Χριστολογία των Οίκων

γ. Η Θεοτοκολογία των Οίκων του Ακαθίστου.

3. Οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται από τον φυσικό κόσμο στον Ακάθιστο Ύμνο και η θεολογική τους ερμηνεία.

α. Από τον κόσμο των δέντρων και των φυτών.

β. Από τον κόσμο των ζώων και των πτηνών.

γ. Από τον γεωργικό και τον ποιμενικό βίο.

δ. Από τον κόσμο της κτίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

1. Το ιστορικό μέρος του Ακαθίστου Ύμνου

α. Στάσις Α΄

β. Στάσις Β΄

2. Το δογματικό – θεολογικό μέρος του Ακάθιστου Ύμνου

α. Στάσις Γ΄

β. Στάσις Δ΄

3. Από τους Πατέρες της Εκκλησίας

α. Έκφρασις του Αγίου Εφραίμ του Σύρου για τη Θεοτόκο

β. Το Αειπάρθενον της Θεοτόκου: Άγιοι Επιφάνιος, Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Εκκλησιαστικά κείμενα, που παρουσιάζουν ομοιότητες με τον Ακάθιστο Ύμνο

2. Ρωμανός ο Μελωδός.

α. Το Κοντάκιο του Ρωμανού του Μελωδού στη Γέννηση

β. Ρωμανού του Μελωδού – Κοντάκια στον Ευαγγελισμό

3. Η ομιλία του Οσίου Εφραίμ του Σύρου

4. Η ομιλία Βασιλείου Σελευκείας «Εις τον Ευαγγελισμόν της Παναγίας Θεοτόκου», (λόγος λθ΄, PG 85, 444 Α).

5. Η ομιλία του Αγίου Πρόκλου, Πατριάρχη Κων/πολεως. Εγκώμιον εις την Θεοτόκον Μαρίαν, (PG 65, 721-758).

6. Η σχέση του Ακαθίστου Ύμνου με το βιβλίο της Αποκάλυψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 477

1. Έλληνες λογοτέχνες και ο Ακάθιστος Ύμνος.

α. Ο Κωστής Παλαμάς και ο Ακάθιστος Ύμνος

β. Ο Οδ. Ελύτης και ο Ακάθιστος Ύμνος

2. Άλλες απόψεις για τον Ακάθιστο Ύμνο

Παιδαγωγία στην εν Χριστώ ζωή-(Εισοδεύοντας στην Ορθόδοξη πνευματικότητα και στο Μυστήριο της Μετανοίας)-Βιβλιοπαρουσίαση.

1_5005

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Γράφημα ( Στρ. Εξαδάκτυλου 5 Θεσσαλονίκη) το νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου (εκπαιδευτικού-χημικού)   με τίτλο:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΏ ΖΩΗ.

( Εισοδεύοντας στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα και στο Μυστήριο της Μετανοίας).

Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο της σειράς με θέματα από την Ορθόδοξη Νηπτική θεολογία. Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι καρπός της πολυετούς διακονίας του συγγραφέως στο Ιερό Μυστήριο της Ιεράς Μετανοίας και εξομολογήσεως. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο:

«Στους  αγαπητούς εν Χριστώ   αδελφούς και συλλειτουργούς, ζώντες και κεκοιμημένους, που ιερούργησαν και ιερουργούν εν επιγνώσει το Μυστήριο της Μετανοίας και της εν Χριστώ παιδαγωγίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία.»

Στον πρόλογο μεταξύ των άλλων ο συγγραφέας σημειώνει και τα εξής:

«……Το μυστήριο της μετάνοιας και εξομολόγησης είναι το κατ’ εξοχήν ιατρικό λειτούργημα μέσα στην Εκκλησία και παραμένει ως γεγονός θεραπευτικό. Η μετάνοια δεν έγκειται μονάχα στην καλή διάθεση και την ελεύθερη εκλογή του ανθρώπου. Είναι δώρημα Θεού αλλά και συνέργεια του ανθρώπου. Δεν την πετυχαίνει ο άνθρωπος από μόνος του, αλλά του «Θεού συνεργούντος». Τη μετάνοια και την άφεση αμαρτιών πρέπει να ακολουθεί η θεραπεία του μετανοούντος. Η θεραπεία από τα τραύματα της αμαρτίας δεν είναι θέμα ωρών ή ημερών, αλλά είναι μια μακρά και πολύχρονη διαδικασία. Η θεραπευτική αγωγή πρέπει να γίνεται με βάση τη διάθεση και την προαίρεση του μετανοούντος. Βασικό επίσης ρόλο στη θεραπευτική αυτή αγωγή έχει και η σωστή κατήχηση-ενημέρωση για τα θέματα της εν Χριστώ πνευματικής ζωής…

Η μακρόχρονη διακονία  του Μυστηρίου της Μετανοίας και Εξομολογήσεως,  απέδειξε ότι υπάρχει μεγάλο κατηχητικό πρόβλημα, όσον αφορά  και το Μυστήριο και την εν Χριστώ πνευματική ζωή, ώστε οι άνθρωποι (δυστυχώς και κληρικοί) αφενός μεν να μην γνωρίζουν την αξία του Μυστηρίου, αφετέρου να μην γνωρίζουν «πώς και τι να εξομολογηθούν».

Στον ανά χείρας τόμο  παρουσιάζουμε την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την εν Χριστώ ζωή, για τα πάθη και  την θεραπεία της ψυχής από αυτά, καθώς  και για το μυστήριο της Εξομολογήσεως.

 Επίσης παραθέτουμε και αποσπάσματα από το Γεροντικό ,το Συναξαριστή καθώς και  σύγχρονες ιστορίες που βοηθούν στην κατανόηση και την καλλιέργεια του ορθοδόξου ήθους.

Επιθυμούμε να δοθούν  στον αναγνώστη  με απλό και κατανοητό τρόπο τα βασικά σημεία της νηπτικής θεολογίας, που είναι απαραίτητα  για να  τον βοηθήσουν να βιώσει την  εν Χριστώ πνευματική  Ζωή. Και να αντιληφθεί  ότι η όλη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας δεν έχει σκοπό απλά την ηθική και κοινωνική εξισορρόπηση του ανθρώπου αλλά την επανασύνδεση των σχέσεών του με τον Θεό και τους συνανθρώπους του. Και ότι  αυτό γίνεται με την επούλωση της ψυχικής πληγής και την θεραπεία των παθών, με τα μυστήρια και την ασκητική πράξη της Εκκλησίας….»

Το βιβλίο έχει 348 σελίδες και τα θέματα που διαπραγματεύεται ταξινομούνται σε έξι (6) κεφάλαια.

Το βιβλίο είναι απαραίτητο και ωφέλιμο για κάθε ορθόδοξο χριστιανό, που επιθυμεί να κατηχηθεί  για να ζήσει την εν Χριστώ Πνευματική ζωή.

Κυκλοφορεί στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.

Κεντρική διάθεση.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ.

http://www.grafima.com.gr/

Στρ. Εξαδάκτυλου 5- Θεσσαλονίκη,Τ.Κ. 54635, Τηλέφωνο-Fax (0030) 2310248272 ,email:grafima@grafima.com.gr

Αναλυτική παρουσίαση των περιεχομένων του βιβλίου ακολουθεί στη συνέχεια.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Α-

Η εν Χριστώ πνευματική ζωή

1. Τί είναι η Πνευματική ζωή

2. Πώς κατορθώνεται η Πνευματική ζωή.

3. Απαραίτητα στοιχεία –μέσα της Πνευματικής ζωής. Αναγκαίες  προϋποθέσεις για την εν Χριστώ Πνευματική ζωή.

4. Ο εν Χριστώ πνευματικός άνθρωπος σύμφωνα με την Αγία Γραφή.

Κείμενα.( Αγίου Ιννοκεντίου Βενιαμίνωφ – Μεγάλου Αντωνίου – Οσίου Πορφυρίου  Καυσοκαλυβίτη)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Β-

Τα πάθη στην Ορθόδοξη Θεολογία.

1. Η σημασία της λέξεως αμαρτία.

2. Τι είναι τα πάθη και πώς δημιουργήθηκαν.

3. Τα ανθρώπινα πάθη στην Καινή Διαθήκη και στην Πατερική γραμματεία.

4. Πώς εξελίσσεται μια αμαρτία σε πάθος.

5. Οι πονηροί λογισμοί.

6. Τα πάθη πηγή των πονηρών λογισμών.

7. Τρόποι αντιμετώπισης των λογισμών.

8. Κατάλογος παθών που αναφέρονται στην Φιλοκαλία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Γ.

Τα θανάσιμα αμαρτήματα και τα παράγωγά τους. Διδακτικές και ωφέλιμες διηγήσεις.

1. Η φιλαυτία, η μητέρα των παθών.

2. Οι τρεις κατηγορίες των αμαρτημάτων σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.

3. Υπερηφάνεια – Αλλαζονία.

4. Η κενοδοξία.

5. Φιλαργυρία.

6. Πορνεία.

7. Ο Φθόνος.

8. Μνησικακία.

9. Αχαριστία.

10. Κατάκριση-καταλαλιά.

11. Γαστριμαργία

12. Θυμός και οργή.

13. Βλασφημία.

14. Ακηδία.

 15. Το μεγάλο θέμα των εκτρώσεων.

16. Επικίνδυνες πόρτες. Μαγεία – Μάγοι.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Δ –

Η Θεραπεία της ψυχής.

1. Η Εκκλησία ως νοσοκομείο ψυχών και θεραπευτήριο παθών.

2. Τρόποι θεραπείας της ψυχής.

3. Προϋποθέσεις για την θεραπεία της ψυχής.

4. Η Ορθόδοξη μέθοδος θεραπείας. Πνευματικά φάρμακα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –Ε-.

Το Μυστήριο της Μετανοίας και Εξομολογήσεως

1. Η Μετάνοια- Υποδείγματα Μετανοίας.

2. Το Μυστήριο της Μετανοίας – Εξομολογήσεως.(  Ή σύσταση του Μυστηρίου – Η Ακολουθία του Μυστηρίου της Εξομολόγησης – Η αναγκαιότητα του Μυστηρίου – Ή τέλεση του Μυστηρίου – Η  Εξομολόγηση – Διηγήσεις).

3. Ο Πνευματικός Πατέρας.

4. Η  παθολογία της πνευματικής πατρότητας στις μέρες μας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΣΤ.

Ωφέλιμες διηγήσεις που μας παιδαγωγούν στην εν Χριστώ πνευματική ζωή και στο Ορθόδοξο ήθος.

—————————

«…Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος έχει χάσει την εσωτερική του ισορροπία και ειρήνη, και το άγχος και η ταραχή μαζί με πολλά ψυχικά πάθη και ψυχολογικά προβλήματα έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε η ψυχολογία και η ψυχιατρική επιστήμη να θεωρούνται πανάκεια από πολλούς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα διαπιστώνεται ότι ποτέ όσο στη σημερινή εποχή δεν ισχύει το «ἑνὸς δέ ἐστι χρεία», δηλαδή η ανάγκη να βιώσουμε την εν Χριστώ  μετάνοια  γιατί, όπου αυτή καλλιεργείται  σωστά με την καθοδήγηση  πνευματικού – φιλοκαλικού  πατέρα  εκεί φανερώνεται ο Θεός και σώζεται ο άνθρωπος.» (Από τον πρόλογο του βιβλίου)

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία, αλλά θεραπευτική αγωγή

(Απόσπασμα)

π. Ιωάννου Ρωμανίδη

Σε πολλούς επικρατεί η αντίληψη  ότι η Ορθοδοξία είναι μία από τις πολλές θρησκείες, που έχει σαν κύρια μέριμνά Της την προετοιμασία των μελών της Εκκλησίας για την ζωή μετά θάνατον, να εξασφάλιση δηλαδή μία θέση στον Παράδεισο για κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό.

….. Οι Πατέρες δεν ενδιαφέρονται για το τι θα συμβεί  στον άνθρωπο μετά θάνατο αποκλειστικά, αλλά εκείνο κυρίως που τους ενδιαφέρει είναι το τι θα γίνει  ο άνθρωπος σ’ αυτήν τη ζωή. Μετά θάνατον δεν υπάρχει θεραπεία του νοός, οπότε πρέπει σ’ αυτήν τη ζωή να αρχίσει  η θεραπεία, διότι «εν τω Άδη ουκ έστι μετάνοια». Γι’ αυτό η Ορθόδοξη Θεολογία δεν είναι υπερκοσμική ούτε μελλοντολογική ούτε εσχατολογική, αλλ’ είναι καθαρά ενδοκοσμική. Διότι το ενδιαφέρον της Ορθοδοξίας είναι για τον άνθρωπο σ’ αυτόν τον κόσμο, σ’ αυτήν την ζωή, όχι μετά θάνατον.

…. Έτσι είναι φανερό ότι οι Πατέρες της Εκκλησίας ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο όπως είναι σήμερα, αυτήν την στιγμή. Και εκείνος, που χρειάζεται θεραπεία, είναι ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος έχει και την ευθύνη ενώπιον του Θεού να αρχίσει αυτό το έργο σήμερα, σ’ αυτήν την ζωή, διότι σ’ αυτήν την ζωή μπορεί. Όχι μετά θάνατον. Και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος είναι εκείνος, που θα αποφασίσει για το αν θα ακολουθήσει  αυτόν τον δρόμο της θεραπείας ή όχι.

Ο Χριστός είπε: « Εγώ ειμί η οδός».

Η οδός προς τι; Όχι μόνον προς την άλλη ζωή.

Ο Χριστός είναι πρώτα η οδός σ’ αυτήν την ζωή. Ο Χριστός είναι η οδός προς τον Πατέρα Του και Πατέρα μας. Ο Χριστός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο πρώτα σ’ αυτήν την ζωή και του δείχνει τον δρόμο προς τον Πατέρα. Αυτός ο δρόμος είναι ο ίδιος ο Χριστός.

Αν ο άνθρωπος δεν δη τον Χριστό  σ’ αυτήν την ζωή τουλάχιστον με την νοερά αίσθηση, δεν θα δη τον Πατέρα, δηλαδή το Φως του Θεού ούτε στην άλλη ζωή.

————————————————————————————————–

Το Μυστήριο της εν Χριστώ συζυγίας (πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου)

Kυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΑΘΩΣ το νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου (εκπαιδευτικού) με τίτλο –ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΥΖΥΓΙΑΣ (Θεολογική και ποιμαντική προσέγγιση στο μυστήριο του γάμου και τα προβλήματά του.)

Πρόκειται για ενδιαφέρουσα μελέτη που ασχολείται με την βίωση του μυστηρίου του γάμου.

Στον πρόλογο του βιβλίου διαβάζουμε τα εξής:

“…Η πολυετής ενασχόλησή μου με τη διακονία του ιερού μυστηρίου της Μετανοίας και Εξομολογήσεως νέων ανθρώπων και νέων ζευγαριών και το πλήθος των θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετώπισα, με οδήγησαν σε μια μαθητεία-έρευνα, προκειμένου να αναπαύσω πρόσωπα και να δοθούν λύσεις, όπου ήταν απαραίτητο.

Συγχρόνως όμως διαπίστωσα, κατά τη διακονία αυτή, ότι  αρκετά ζευγάρια διαθέτουν αγαθή προαίρεση για την οικοδομή. Ο λόγος όμως του Αποστόλου Παύλου «πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ  ἤκουσαν;» (Ρωμ. 10, 14) λειτούργησαν ως έναυσμα για την  εκτενέστερη ενασχόλησή μου  με θέματα της συζυγίας και της οικογένειας.

Η βίωση  του μυστηρίου του γάμου ως πηγή ευλογίας δεν είναι αυτονόητη. Εάν  θεωρηθεί ως μεγάλο εφόδιο  η Χάρη που προσφέρει η Εκκλησία στο νεόνυμφο ζευγάρι, τότε καίρια ποιμαντική ευθύνη είναι η γνώση μεταβολής της σε αδαπάνητο θησαυρό και πολύτιμη κληρονομιά. Αυτό είναι τέχνη ζωής και προϋποθέτει τη γνώση ορισμένων βασικών ερμηνευτικών κλειδιών, μερικά από τα οποία αναπτύσσονται στο βιβλίο.

Η πρόταση  των εκδόσεων ΑΘΩΣ, είχε ως  αποτέλεσμα, μέρος από τα θέματα αυτά να εκδοθούν, ώστε να αποτελέσουν βάση  πνευματικού προβληματισμού και ενημέρωσης, σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

 Η εκπόνηση, όμως, της παρούσας εργασίας δεν θα μπορούσε να συντελεστεί χωρίς την αμέριστη και αφειδώλευτη συμπαράσταση των μελών της οικογένειάς μου, που ως συγκυρηναίοι σήκωσαν μαζί μου αγόγγυστα  για πολλά χρόνια το βάρος της ποιμαντικής μου διακονίας στο Μυστήριο της Εξομολογήσεως.

Όλους αυτούς ιδιαίτερα τους ευχαριστώ και εύχομαι να είναι η αφιλόδοξη αυτή βοήθειά τους θεάρεστη «εν εκείνη τη Ημέρα».

Τα περιεχόμενα του βιβλίου φαίνονται παρακάτω.