Επίσκοποι – Σύνοδοι – Θεοπνευστία

aoikoumeniki

Του Αρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη στην Romfea.gr


Έχουμε ποτέ σκεφθεί πόσοι Επίσκοποι ήταν (όταν γίνονταν οι Οικουμενικές Σύνοδοι), μέσα σ’ όλη την Ανατολική και Δυτική Εκκλησία;

Πόσοι ήταν στη Μ. Ασία, στην Αίγυπτο, στη Συρία, στην Παλαιστίνη κ.λ.π. ακόμα και στην Ελλάδα; (Και μόνο στην ευρύτερη περιοχή επαρχίας Ξηρομέρου του νομού Αιτωλοακαρνανίας υπήρχαν (8ον αι.) τέσσερις Επισκοπές. Βονίτσης, Αετού, Αχελώου, Δραγαμέστου (Αθανασίου Παλιούρα, Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία, σελ. 34-39).

Δεν θα ήταν υπερβολή, αν θα λέγαμε πως οι αρχιερείς της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, ανέρχονταν σε χιλιάδες.
Όμως, ελάχιστοι (!) από αυτούς συμμετείχαν στις Οικουμενικές Συνόδους!

Μήπως επειδή ήταν δύσκολη η μετακίνησή τους; Όση δύσκολη και αν ήταν, τουλάχιστον στις Συνόδους, που έγιναν στην πρωτεύουσα (Κων/πολη), θα έπρεπε να συμμετείχαν εκατοντάδες (γιατί όχι και χιλιάδες!) Επίσκοποι.

Και όμως στη μεν Β΄ είχαμε 150, στη δε Ε΄ 165! Όσοι περίπου και σε μια Ενδημούσα Σύνοδο! Γιατί άραγε;

Από το βιβλίο «Εκκλησιαστική Ιστορία», τ. Α ἔκδοση 2η ,Αθήναι 1994, του καθηγητού κ. Βλασίου Φειδά, διαβάζουμε: «Είναι ευνόητο, ότι στην Α Οἰκουμενική σύνοδο προσκλήθηκαν όλοι οι επίσκοποι και όλοι έπρεπε η τουλάχιστον όλοι μπορούσαν να συμμετάσχουν» (σελ. 868), (αλλά δεν παρευρέθηκαν όλοι).

Όμως, η καθιέρωση του «Μητροπολιτικού Συστήματος» στη Διοίκηση της Εκκλησίας (συνεχίζει ο καθηγητής) είχε σαν αποτέλεσμα, από τα μέσα του Δ΄ αιώνα και μετά, η τοπική Εκκλησία να εκπροσωπείται στις Οικουμενικές Συνόδους, όχι πια από το σύνολο των Επισκόπων της, αλλά από την κεφαλή της, τουτέστι από τον Μητροπολίτη της (σελ. 869). (Η ιεραρχία ήταν: Επίσκοπος, Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτης).

«Υπό το πνεύμα αυτό στη Β΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (381) προσκλήθηκαν μόνο οι Μητροπολίτες και δι’αυτών οι επίλεκτοι εκπρόσωποι των επαρχιών επίσκοποι» (σελ. 870).

Πάνω σ’ αυτό το δεδομένο στηρίχθηκαν και οι διοργανωτές τής Πανορθοδόξου Συνόδου, και κάλεσαν στη συγκεκριμένη Σύνοδο αντιπροσώπους των τοπικών Εκκλησιών και όχι όλους τους ορθοδόξους Επισκόπους.

«Η μη συμμετοχή όλων των επισκόπων (στην Α΄ Οἰκουμενική) δεν χρησιμοποιήθηκε από τους αρειανόφρονες ως επιχείρημα εναντίον της συνόδου, και οπωσδήποτε δεν μείωσε το κύρος των αποφάσεών της, αφού παρέστησαν σε αυτήν εκπρόσωποι του σώματος των επισκόπων «εξ απάντων εθνών» ( σελ. 860-861). Αυτό το τελευταίο θα πρέπει μερικούς να τους προβληματίσει.

Τώρα, αν αυτή η Πανορθόδοξος Σύνοδος θα είναι θεόπνευστη ή όχι, αυτό, εκ των προτέρων, κανένας δεν μπορεί ούτε να το επιβεβαιώσει, ούτε να το αποκλείσει. Θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της.

Πράγμα που σημαίνει πώς η θεοπνευστία μιας (Οικουμενικής) Συνόδου δεν εξαρτάται από το πλήθος των συνέδρων. (Στην Α΄ συμμετεῖχαν 318· στη Β΄ 150· στη Γ΄ 200· στη Δ΄ 650· στη Ε΄ 165· κ.λπ. Και όμως ήταν όλες θεόπνευστες).

Δεν εξαρτάται ακόμα ούτε από την αγιότητα (των συνέδρων). Ήταν μήπως άγιοι όλοι ανεξαιρέτως οι επίσκοποι που συμμετείχαν στις Οικουμενικές Συνόδους;

Και τι είναι εκείνο που κάνει τη Σύνοδο θεόπνευστη; Κατεβαίνει μήπως το Άγιο Πνεύμα και «ψιθυρίζει» στους Συνέδρους τι να αποφασίσουν;

Οι θεόπνευστες αποφάσεις της Αποστολικής Συνόδου πάρθηκαν μετά από πολλή συζήτηση (Πρ. 15:7),πράγμα που σημαίνει πως οι σύνεδροι δεν είχαν (άμεση) θεία φώτιση. Διαφορετικά γιατί να γίνει τόση πολλή συζήτηση;

Άρα λειτουργούσε η σκέψη τους, η κρίση τους, η ελευθερία τους. Γι’αυτό και οι αποφάσεις δεν ήρθαν απευθείας από το Άγιο Πνεύμα, αλλά πάρθηκαν με τη συνεργασία Του. «Αποφασίσθηκε από το Άγιο Πνεύμα και από εμάς» (Πρ. 15, 28), έλεγε το σχετικό «ανακοινωθέν».

Όμως, προϋπόθεση γι’αυτό (=επιστασία του Αγίου Πνεύματος), είναι οι σύνεδροι, αρχιερείς να αναζητούν εν ταπεινώσει και φόβο Θεού την αλήθεια μέσα στην Παράδοση της Εκκλησίας, όπως ακριβώς έκαναν και οι Άγιοι Πατέρες που συμμετείχαν στις Οικουμενικές Συνόδους. (Περισσότερα: Χρήστου Ανδρούτσου, Συμβολική, εξ απόψεως ορθοδόξου, σελ. 87).
Διαφορετικά, το Άγιο Πνεύμα δεν έχει θέση σε μια Σύνοδο που κυριαρχεί ο εγωκεντρισμός και η καταφρόνηση της Παραδόσεως.

Αν λοιπόν οι σύνεδροι, στην Πανορθόδοξη Σύνοδο, προσέλθουν με το ίδιο φρόνημα που προσήλθαν και οι σύνεδροι των Οικουμενικών Συνόδων, τότε θα έχουμε μια νέα Οικουμενική Σύνοδο, ισόκυρη με τα Άγια Ευαγγέλια.

«Δει τους κανόνας των επτά Συνόδων και τα δόγματα κρατείν ως τα θείας Γραφάς» (Β΄ Νεαρά, Γ΄ Διάταξη). Αν όχι, τότε θα έχουμε καθαρά μια «ληστρική» Σύνοδο!

Το ουσιώδες λοιπόν είναι, αυτοί που θα δώσουν το «παρόν», να διέπονται – εκείνες τις μεγάλες στιγμές – από ταπεινό φρόνημα (και όχι υπερήφανο, που είναι πατέρας της πλάνης και της κακοδοξίας). Μόνο έτσι θα «μπορέσει» το Άγιο Πνεύμα να τούς καθοδηγήσει στην αλήθεια.

Υποθέτω, ότι τα «μείον» που εντοπίζουν μερικοί σχετικά με τη σύγκληση της Συνόδου, δεν θα «εμποδίσουν» το Άγιο Πνεύμα, να δώσει το «παρόν» στη Σύνοδο.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Β΄ Οἰκουμενική Σύνοδος δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες «προδιαγραφές». Δέν υπήρχε λόγος συγκλήσεως «η συνείδηση του σώματος των ορθοδόξων επισκόπων δεν θεωρούσε πλέον μια τέτοια σύνοδο αναγκαία». (Βλάσιος Φειδάς, Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Α΄ 519).

Οι δε Επίσκοποι που συγκροτούσαν τη Σύνοδο δεν είχαν την «αίσθηση» ότι συγκροτούν Οικουμενική Σύνοδο!

Το ακόμα πιο «σκανδαλιστικό» είναι στην πρώτη περίοδο των εργασιών, η τοπική Εκκλησία της Αλεξανδρείας ήταν «απούσα», γιατί ακριβώς δεν εκλήθη! (Αυτόθι, σελ. 523).

Και όμως αυτά τα «μείον», δεν εμπόδισαν το Άγιο Πνεύμα, να δώσει εξ αρχής το «παρόν», και να θεωρηθεί αυτή η Σύνοδος εξ αρχής και εξ ολοκλήρου Θεόπνευστη!

Οι κεφαλές της Εκκλησίας μας αποφάσισαν να συγκαλέσουν Πανορθόδοξη Σύνοδο. Έτσι έκριναν! Εμείς δεν έχουμε λόγο να τους επικρίνουμε γι’ αυτό.

Ούτε να «προπηλακίζουμε» τη Σύνοδο, πριν αυτή ακόμα συγκληθεί, και το σπουδαιότερο πριν ακόμα δούμε το αποτέλεσμα!

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι «απέξω», είναι, να ευχόμαστε εκ καρδίας, ώστε στη πολυσηζητημένη Σύνοδο, να βασιλεύσει το «πνεύμα της ταπεινοφροσύνης», ώστε να γίνει υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, προς χαρά και αγαλλίαση των «ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών». ΑΜΗΝ.


ΣΧΟΛΙΑ (ROMFEA.GR)

 • ΕΝΑ ΠΟΛΥ << ΤΑΠΕΙΝΟ ΑΡΘΡΟ>> ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧ. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΟΝΟ < ΕΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ…….>> ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ. ΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΣ << ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ>> ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ << ΠΡΙΝ ΤΟΥ ΤΕΚΕΙΝ……….>> ΚΑΙ ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΜΙΣΟΙ, ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ, κ.α….. ΓΙΑΤΙ!!!!!!!! ΚΑΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΧΙΣΜΑ.!!!!!!!!!!!! << ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ >>

 • Έξοχο κείμενο!! Απαύγασμα Ορθοδοξίας. Εύγε Πανοσιολογιότατε!!!

 • Εικόνα προφίλ

  Εχουμε λόγο να επικρίνουμε, π. Βασίλειε. Ο λαός του Θεού έχει λόγο, και να ανησυχεί, και να επικρίνει, αφού κάποια στοιχεία της Συνόδου, παλαιότερα και νεότερα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μας υποχρεώνουν να είμαστε δυσπιστοι για την εκβαση της.
  Αλίμονο αν δεν έχει λόγο ο έσχατος κριτής και φρουρός της Ορθοδοξίας, που όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, είναι η «Συνείδηση της Εκκλησίας», και που η εκκλησιαστική ιστορία διδάσκει ότι οι ευαίσθητες κεραίες απλών μελών της Εκκλησίας αντιλαμβάνονταν πρώτα την πλάνη και τον δόλο.
  Οι παρατηρήσεις για την επικείμενη Σύνοδο, γίνονται και πρέπει να γίνονται με συνοχή ψυχής,
  και επιδιώκουν την αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων! Μην ανησυχείτε λοιπόν αδικα.
  Και δεν είμαστε καθόλου οι «απέξω» όπως λέτε!
  Τώρα για τα όσα προσπαθείτε να δικαιολογήσετε, σχετικά με το μέγιστο πρόβλημα του «Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας» της συνόδου,
  σας λέμε ότι η μία ψηφος ανά Εκκλησία, είναι διάταξη παντελώς απαράδεκτη και πρωτοφανής στην Ιστορία της Εκκλησίας, βόμβα ουσιαστικά στα θεμέλια της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας.
  Θλιβερό!
  Θα θέλαμε όμως να μας σχολιάζατε και την ομολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου
  την 29η Αυγούστου 2015:
  «..ἀπεφεύχθη συνειδητῶς ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτῆς ὡς Οἰκουμενικῆς Συνόδου διὰ τὸν λόγον ὅτι δὲν καλοῦνται ὡς μέλη αὐτῆς οἱ ἐκ τῆς Δύσεως Χριστιανοί, ὡς συνέβαινε πάντοτε ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ κατὰ τὴν σύγκλησιν οἰκουμενικῶν συνόδων…».
  Εμείς ευχόμαστε να αποφευχθεί κάθε κινδυνος εκτροπής από την Ορθοδοξία,
  και αυτή η Σύνοδος να προστεθεί στην χρυσή αλυσίδα των Αγίων Συνόδων.

  Ανάγνωση ολόκληρου του σχολίου…

 • Εικόνα προφίλ

  Το άρθρο αχολείται με ένα μόνο από τα θέματα που έθεσαν μία σειρά διακεκριμένων ιεραρχών, θεολόγων και μοναχών, τον αριθμό των συμμετεχόντων. Και επιβεβαιώνει ότι, αντίθετα με την παράδοση μας, στην επικείμενη σύνοδο δεν προσεκλήθησαν όλοι οι Μητροπολίτες. Οι οποίοι, προσθέτω, σήμερα δεν είναι χιλιάδες (σε ένα δημοσίευμα αναφέρθηκε ο αριθμός 700) κι επομένως θα μπορούσαν να προσκληθούν όλοι. Αγνοεί όμως ένα εξίσου σημαντικό θέμα που έκανε τους Μητροπολίτες Φλωρίνης και Κηφησίας να παραιτηθούν απο την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, το γεγονός δηλαδή ότι ακόμη και Μητροπολίτες που θα συμμετάσχουν δεν θα μπορούν να λάβουν τον λόγο και να ψηφίσουν ατομικά. Μόνο οι Προκαθήμενοι θα μπορούν να λάβουν τον λόγο και να ψηφίσουν. Το αν θα μπορέσουν οι Μητροπολίτες να ψηφίσουν στην αντιπροσωπεία τους και πως θα ληφθεί η απόφαση της κάθε αντιπροσωπείας επαφίεται ουσιαστικά στον Προκαθήμενο. Οι Προκαθήμενοι όμως στην Ορθοδοξία δεν είναι παρά primi inter pares. Δεν είναι πάπες με διοικητική εξουσία ακόμη και επί συνεπισκόπων. Λοιπόν, έχουμε δύο παραβάσεις. Δεν προσκαλούνται όλοι οι Μητροπολίτες και από αυτούς που θα συμμετάσχουν μόνο οι Προκαθήμενοι των 14 αυτοκεφάλων εκκλησιών θα μπορούν να λάβουν τον λόγο και να ψηφίσουν. Περαιτέρω, αντί να ασχοληθεί με τα άλλα θέματα που ετέθησαν σχετικά με το προσυνοδικό κείμενο, το άρθρο ασχολείται με ένα θέμα, την θεοπνευστία της συνόδου και επομένως την αποδοχή των αποφάσεων της από την Εκκλησία. Αυτό, όμως δεν θα το κρίνει ο αρθρογράφος και μάλιστα εκ των προτέρων, Δεν θα το κρίνει καν η σύνοδος. Θα το κρίνει κυρίως το σύνολο της Εκκλησίας και μάλιστα μετά την σύνοδο. Έτσι, το άρθρο εντέχνως παρακάμπτει το ήδη κοινά γνωστό γεγονός ότι το προσυνοδικό κείμενο έχει δημιουργήσει τόσες και βάσιμες αντιρρήσεις και διαφωνίες ώστε να είναι σαφές σε όλους ότι δεν ήταν ώριμο παρά τις δεκαετίες προετοιμασίας και ότι επομένως η σύνοδος δεν έπρεπε να συγκληθεί. Ακόμη και τώρα, η σύνοδος πρέπει να αναβληθεί και να προετοιμασθεί ένα γενικά αποδεκτό προσυνοδικό κείμενο για μια σύνοδο πραγματικά οικουμενική στην οποία θα προσκληθούν και θα έχουν λόγο και ψήφο όλοι οι Μητροπολίτες και της οποίας πρώτη απόφαση θα είναι, κατά την παράδοση, η επίκύρωση των αποφάσεων της Η’ επί Αγίου Φωτίου και της Θ’ επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Οικουμενικής Συνόδου. Αν αυτό δεν γίνει, ευχόμαστε όλοι να φωτίσει το Άγιο Πνεύμα τους συνοδικούς ώστε «επόμενοι της Αγίοις Πατράσι» να ορθοτομήσουν τον λόγο της αληθείας. Διαφορετικά, θα έχει και αυτή η σύνοδος την τύχη της ψευδοσυνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας.

 • Εικόνα προφίλ

  Σε αυτό το άρθρο ο π. Βασίλειος άφησε την αγαπολογία προς τον λοιπό Χριστιανικό κόσμο και έπιασε την ταπεινολογία εντός του Ορθοδόξου κόσμου. Καλά είναι. Η Αγία Ταπείνωσις είναι αναμφίβολα η κρηπίδα όλων των Αρετών. Να πω μόνο ότι δεν έχει τόση σημασία πόσοι θα μετέχουν στην Σύνοδο, όσο ποιες είναι οι διαθέσεις αυτών που θα παραστούν εκεί. Που σκοπεύουν δηλαδή να οδηγήσουν το καράβι. Θα αποδειχθούν ομολογηταί της Πίστεως ή κάτι άλλο; Οψόμεθα.

 • Εικόνα προφίλ

  Επιτελους και ενα σεμνο και χαμηλων τονων κείμενο που λεει την απλη και ανιδιοτελη αληθεια και περιμενει …τα αποτελεσματα ,πριν βγαλλει συμπερασματα και μοιρασει φοβους..
  Μπραβο πανοσιολογιώτατε

 • Εικόνα προφίλ

  ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ ΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΡΕΣ,ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ,ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΥΣ,ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ …..ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΟΦΟΛΟΓΙΩΤΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΠΤΥΧΙΟ …ΙΜΑΜΗΔΩΝ . ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΛΛΑΝΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ,ΔΕΝ ΨΑΧΝΟΥΝ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ!!!

 • Εικόνα προφίλ

  Νομίζω πως δεν υπάρχει αντίδραση για την σύγκληση της Συνόδου αλλά ανησυχία για αυτά που θα αποφασιστούν.Υπάρχει η αίσθηση σε πολλούς ότι μοναδικός σκοπός της Συνόδου θα είναι η αναγνώριση των ετεροδόξων ως Εκκλησία και αυτό τεκμαιρεται από τις πολλές προσυνοδικες (επί πολλά ετη) που θυμίζουν αυτό που λέει ο λαός «μαγειρεματα».Πότε στην ιστορία υπήρξε τόσο μεγάλη και μακρά προετοιμασια για μια Συνοδο;Μήπως έχει προαποφασισθή τι θα αποφασισθή και το ζητούμενο είναι η μεθόδευση για την αποδοχή. Ίδωμεν,ο καιρός εγγύς.

  • Εικόνα προφίλ

   π. μην βγαζετε συμπερασματα , πριν ακομη γινει η συνοδος. μην σπερνετε τιποτα πριν την συνοδο. ας γινει πρωτα……τα γραφομενα σας περι << υπαρχει η αισθηση….>> ειναι ατοπα. περιμενετε…………με ταπεινωση…….

  • Εικόνα προφίλ

   Η προετοιμασία υπήρξε μακρά επειδή ως ορθόδοξοι δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε ακόμη και για τα πιο απλά πράγματα όπως π.χ. το ζήτημα του ημερολογίου που τελικά ούτε τώρα θα διευθετηθεί.

 • Εικόνα προφίλ

  Ποτέ δεν ειδαμε τοσο συμπυκνωμενη αθεολογησια !!! Οταν λεμε ασχετοι, εννουμε ασχετοι!!! Πως να το εξηγησει κανεις? Μοιαζει σαν εγκαταλειψη Θεου…Και να πης οτι οι Οικουμενικες συνοδοι ειχαν αποκρυψει επιμελως την πηγη της θεοπνευστιας τους, ε… θα υπηρχε ισως καποια δικαιολογια ! Αλλα φαινεται ολοκαθαρα η Πηγη Το λενε οι ιδιες οι συνοδοι : ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ …..Ετσι αρχιζουν οι περισσοτεροι Θεοπνευστοι Οροι Πιστεως των Οικουμενικων συνοδων.Εμεις ως Συνοδος δεν ειμαστε
  τιποτα, μας λενε. Υπαρχουν ομως αναμεσα μας δυο ή τρεις Αγιοι Πατερες και σ αυτους εμεις οφειλουμε το ΠΑΝ. Επομεθα, ειμαστε δουλοι τους, τους ακολουθουμε κατα παντα! .Και ακολουθωντας αυτους ακολουθουμε την Αληθεια ! Αυτοι ειναι το ιδιο το Στομα του Θεου καθως διακηρυξε Ενας απ αυτους, ο Ιωαννης Δαμασκηνος : Των Αγιων Πατερων το Στομα, μας ειπε, Θεου κεχρηματικε Στομα! Για να μιλησει ο Θεος σε μια Συνοδο ή δια μεσου μιας Συνοδου χρειαζεται ο κακομοιρης Στομα! Αν δεν του δωσει στομα η Συνοδος, θα μεινει Βουβος και αφωνος ο Θεος ! Και καθε Κυριακη των Αγιων Πατερων καποιας Συνοδου ψαλλει η Εκκλησια στο Δοξαστικο των Αινων: Τα Παγχρυσα Στοματα του Λογου,,,Νικαιας το Καυχημα, Οικουμενης Αγλαισμα ειναι αυτα τα Στοματα. Να ποιος κανει μια Συνοδο οικουμενικη εστω κι αν ειναι ενας. Γιατι ο αγιος Νικολαος π.χ ή ο Αγιος Σπυριδων ή ο Αγιος Παλαμας και οταν καθευδουν και οταν πηγαινουν στο αποχωρητηριο εξακολουθει ο καθενας τους να ΕΙΝΑΙ Παγχρυσο ΣΤΟΜΑ του Λογου ΑΙΩΝΙΑ ΠΗΓΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ και πολυ ανωτερος ΜΟΝΟΣ Του απο καθε Οικουμενικη συνοδο κι απο ολες μαζι !!! Τοσο δυσκολο ειναι να καταλαβουμε το απλο αυτο πραγματακι ? Η θεοπνευστια χορηγειται μονον σε Προφητες, Αποστολους και Αγιους. ΔΕΝ χορηγηθηκε ποτέ σε καμμια οικουμενικη συνοδο – ευτυχως !!! – αλλα μονο σε θεοφορους ανθρωπους που εχουν διαβη απο το παρον στο μελλον και ειναι σε κατασταση Θεωριας «ολως και διαπαντος εν Θεοπτια» κατα τον Κυριλλο Αλεξανδρειας που ηταν κι αυτος σ αυτην την κατασταση… Ολοι αυτοι ειναι Οι Διαβεβηκοτες εν Θεωρια, μας λεει ο αγιος Γρηγοριος Θεολογος – η παρουσια του οποιου σε μια ασημαντη συναξη τοπικων επισκοπων το 381 μετεβαλε αυτοματως την χαζή αυτη συναντηση σε Δευτερα Οικουμενικη συνοδο…Πολυ απλο, καθολου δυσνοητο. Και για αυτο ακριβως τραβαμε τα μαλλια μας απο τωρα για τις φρικαλεες γελοιοτητες που θα συμβουν τον Ιουνιο στην Κωνπολη διοτι αποδεδειγμενα δεν θα υπαρχει εκει ΟΥΤΕ ΕΝΑ Παγχρυσο Στομα του Λογου, δηλαδη δεν θα υπαρχει Αληθεια, δεν θα υπαρχει ΤΙΠΟΤΑ ! Και αντι να επικρατησει κοινη λογικη και να τρεξουν ολοι να κρυφτουν απο μια τετοια συνοδο οπου ο Θεος θα σιωπα γιατι δεν θαχει ΟΥΤΕ ΕΝΑ παγχρυσο Στομα να μιλησει, σπευδουν οι ασχετοι και οι ηλιθιοι να μετασχουν και να πρωταγωνιστησουν σε οσα θα τους υπαγορευουν (αποντος του Θεου) τα πνευματα της πονηριας …Συγχαρητηρια παιδια ! Εισθε ολοι σας…θεοπνευστοι !!!!

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: