Το Πάσχα της ζωής((Ανδρέα Θεοδώρου)

 «Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται· Πάσχα καινόν, Άγιον Πάσχα μυστικόν Πάσχα πανσεβάσμιον· Πάσχα Χρίστος ο λυτρωτής· Πάσχα άμωμον Πάσχα μέγα· Πάσχα των πιστών Πάσχα, το πύλας ημίν του Παραδείσου ανοίξαν Πάσχα, πάντας αγιάζον πιστούς».

 

Με έξαρση ψυχής ο ιερός Υμνωδός ψάλλει το Πάσχα της ζωής. Η μεγάλη Εορτή συνέχει τη ψυχήν του. Το Πάσχα της πίστεως είναι γι’ αυτόν ιερό, ανάλογο προς την ιεροπρέπεια της αρχής και του σκοπού του. Είναι ιερόν, όπως ιερά είναι η θεία βουλή, από την οποία προήλθε. Προς την ιεροπρέπεια της θείας ενεργείας είναι ανάλογη  και η ιερότητα της ιστορικής εκφράσεώς της, που αποκορυφώθηκε στην έγερση του Λυτρωτή.  

-Είναι πάσχα καινούργιο, σε αντιθέσει προς το παλιό  Νομικό Πάσχα των Εβραίων. Εδώ η έξοδος δεν είναι, όπως εκεί, γεωγραφική. Είναι έξοδος πνευματική. Ο νέος λαός της χάριτος,  δεν αποφεύγει τη φονική μανία του Φαραώ, ούτε εγκαταλείπει την τυραννική γη της Αιγύπτου. Αποφεύγει τη νοητή  επικράτεια του θανάτου, την τυραννία των σκοτεινών δυνάμεων της αμαρτίας, τον νοητό ζυγό του διαβόλου. Το
«καινόν Πάσχα», ανάλογο προς την καινότητα του ιδρυτού του, οδηγεί σε καινή(νέα) ζωή, καινοποιεί τον άνθρωπο, νεοποιεί τα σύμπαντα!

-Εί­ναι Πάσχα άγιον. Ως έκφραση του αγίου θελήματος του Θεού είναι και αυτό άγιον, ο ιδιαίτερος χώρος της θείας ευδοκίας, η πηγή του αγιασμού των ψυχών όσων με ευλάβεια αναβαίνουν στο ύψος του απείρου του θαύματος.

-Είναι Πάσχα μυστικόν. Ανοίγεται μόνον σε όσους έχουν τα μάτια της ψυχής τους καθαρά. Φανερώνεται μόνον  στις καθαρές  καρδιές, στα ταπεινά και άδολα πνεύματα, που κινούνται στην πνευματική  διάσταση της χάριτος. Στη φυσική αίσθηση,  στη σάρκα την υποδουλωμένη στο πάθος, στο εγωιστικό και αλαζονικό πνεύμα, στον  κριτικό λόγο τον περιορισμένο στα φυσικά όρια της διανοήσεως, η ανάσταση παραμένει γεγονός ακατανόητο, διάσταση σκοτεινή και άγνωστη.

-Είναι Πάσχα πανσεβάσμιο, που ελκύει τον σεβασμό των πιστών, όπως τον ελκύει η αγία Τριάδα  και ο εκτελεστής του λυτρωτικού σχεδίου της, Χριστός. Διότι το Πάσχα της πίστεως είναι Χριστός ο Λυτρωτής, ο ένσαρκος Υιός και Λόγος του Θεού.

-Είναι Πάσχα άμωμο, καθαρό και ανεπίληπτο, όπως καθαρός και άμωμος υπήρξε ο σφαγιασθείς για τη σωτηρία των ανθρώπων Αμνός του Θεού.

-Είναι Πάσχα μέγα, αντάξιο της θείας μεγαλοσύνης, στο ύψος του οποίου ιλιγγιά να ατενίσει το κτιστό δημιούργημα. Πάσχα ενεργό και ισχυρό, με το οποίο καταστράφηκε το κολοσσιαίο οικοδόμημα του θανάτου.

-Είναι δε Πάσχα των πιστών. Κυρίως των πιστών, της Εκκλησίας, του περιούσιου λαού του Θεού. Διότι μόνον η κεραία του πνεύματος των πιστών έχει τη δύναμη να συλλαμβάνει τα απόκρυφα μηνύματα του μυστηρίου. Αντιθέτως όσοι δεν πιστεύουν με απλότητα ψυχής καμιά αίσθηση δεν έχουν του υπερλογικού θαύματος. Μένουν αιχμάλωτοι της φυσικής τους αισθήσεως, αναίσθητοι στους κραδασμούς του σωστικού μηνύματος της χά­ριτος.    -Είναι Πάσχα «το πύλας ημίν του Παραδείσου ανοίξαν». Τις πύλες του Παραδείσου έκλεισε η παρακοή των πρωτοπλάστων. Η προγονική παράβαση παρέδωσε τον Κήπο της τρυφής στην εγκατάλειψη και την ερήμωση. Η «φλογίνη ρομφαία» των Χερουβίμ φύλασσε την είσοδο στην αρχαία Εδέμ. Με την ανάσταση όμως του Χριστού λύθηκε η προγονική παράβαση. Ο Κήπος της χάριτος δέχθηκε στον ευφρόσυνο χώρο του τον νέο λαό της χάριτος. Η χαρά δονεί τα διαμερίσματά του. Η φλογίνη ρομφαία του αγγέλου παραμερίστηκε, ενώ πλήθη άλλα λειτουργικών πνευμάτων διακονούν τη νέα Βασιλεία. Το Πάσχα είναι η επιστροφή στην αρχαία χαρά, η αποκατάσταση της φιλίας με το Θεό, η άρση της εχθρότητας και του θανάτου. Η έγερση του Χριστού είναι Πάσχα «πάντας αγιάζον πιστούς!».

 «Πάσχα το τερπνόν· Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε· Πάσχα, εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα· ω Πάσχα λύτρον λύπης· και γαρ εκ τάφου σήμερον, ώσπερ εκ πα­στού, εκλάμψας Χριστός, τα γύναια χαράς έπλησε λέγων, Κηρύξατε Αποστόλοις».

 

Το Πάσχα του Κυρίου είναι υπόθεση χαράς. Τέρπει και ευφραίνει τις ψυχές. Το μήνυμά του γεμίζει με αγαλλίαση τις καρδιές. Είναι το κατ’ εξοχήν Ευαγγέλιο! Η εγκατάλειψη της πικρής γης, η λύση της οδύνης, η διάρρηξη των προαιώνιων δεσμών  της δουλείας, το πέρασμα στη γη που ρέει μέλι και γάλα (της χάριτος) γεμίζουν με αγαλλίαση τις ψυχές των ευσεβών. Το Πάσχα της πίστεως είναι Πάσχα τερπνό. Είναι λύτρο λύπης. Ω, λέξη ευγενής και ωραία! Πόσο πελώριο είναι το βάθος σου, πόσο ανεκτίμητη η σημασία σου! Μέσα στη χοάνη σου σβήνει ο πόνος, λύνεται η οδύνη. Η λύπη, η μεγάλη κυρίαρχος της ζωής, το αίνιγμα που εξαγριώνει τη σκέψη και την ιστορική αίσθηση του ανθρώπου, καταλύθηκε από τη μεγάλη οδύνη, η οποία έδυσε  στο Σταυρό, για να ανοίξει το κράτος της χαράς στον πονεμένο και κουρασμένο άνθρωπο, Δεν υπάρχει πλέον λύπη! Την εξαγόρασε ο Κύριος με το αίμα Του πάνω στο Σταυρό. Δεν υπάρχουν πλέον δάκρυα, διότι τα σκούπισε η θεία αγάπη, τα αποξήρανε η χάρη. Ο πόνος εξαγοράστηκε με το τίμημα του θείου Πάθους. Γι’ αυτό  μας προτρέπει ο Υμνωδός «να περιπτυχθούμε αλλήλους εν χαρά». Να χορέψουμε για την πανήγυρη, να σκιρτήσουμε για το θαύμα. Και είναι ο μόνος άξιος λόγος για ένα τόσο σπουδαίο χαρμόσυνο συναγερμό. Μήπως η απαλλαγή από τον πόνο δεν υπήρξε ανέκαθεν ο ζωηρός πόθος του ανθρώπου; Δεν ήταν η σταθερή του επιδίωξη; Να, λοιπόν, εκείνο το οποίο βασάνιζε τον άνθρωπο, και το οποίο μόνος του δεν είχε την δυνατότητα να αποφύγει, το πρόβλημα το άλυτο της θεοδικίας και της ανθρωποδικίας, τώρα το λύνει ο ίδιος ο Θεός με την αντινομική του ενέργεια και ελευθερώνει τον άνθρωπο από τον πόνο και την οδύνη του. Διότι ο Χριστός «εκλάμψας εκ του τάφου, ώσπερ εκ παστού» αποτίναξε τα δεσμά της φθοράς που ήσαν η αιτία της οδύνης και της κακοδαιμονίας και γέμισε από χαρά όχι μόνον τις γυναίκες που έτρεξαν με ευλάβεια  στον Τάφο Του, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, ο οποίος αντικρίζει με πίστη το φωτεινό  μνημείο  του από Αριμαθαίας Ιωσήφ!

 

(Ανδρέα Θεοδώρου, «Έαρ ψυχών»)

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s